Udzielanie porad w formie świadczeń telemedycznych


Zapisz się

Niniejszy kurs skierowany jest głównie dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, dzięki któremu uzyskają informację na temat udzielania świadczeń zdrowotnych przy pomocy systemów teleinformatycznych.

W szkoleniu znajdują się informacje m.in. o :

 • podstawach prawnych;
 • korzyściach i ograniczeniach teleporad;
 • organizacji teleporad w POZ;
 • pacjentach z trudnościami w komunikacji;
 • rozwiązaniach wspomagających teleporady;
 • standardach postępowania.

ABC Promocji Zdrowia


Zapisz się

Niniejszy kurs skierowany jest do promotorów i promotorek zdrowia.

Rolę promotora zdrowia może odgrywać między innymi lekarz, specjalista promocji zdrowia, pielęgniarka oraz położna.

Celem szkolenia jest dostarczenie promotorom zdrowia pracującym z osobami dorosłymi praktycznej i nowoczesnej wiedzy na temat skutecznych działań podtrzymujących zdrowie, a w szczególności wsparcie procesu leczenia i profilaktyki poprzez różnego rodzaju działania aktywizacyjne pacjentów w wieku 20-65 lat.

Szkolenie zawiera dyskusyjną grę planszową, której zadaniem jest zachęcenie i przybliżenie zespołom POZ idei promocji zdrowia osób dorosłych w Polsce.

Liczymy że gra planszowa pn. „Zdrowie pod twoją kontrolą” stanie się inspiracją do dyskusji na ten temat w zespole i będzie efektywna w pogłębianiu indywidualnej refleksji nad sensem dewizy „Lepiej zapobiegać niż leczyć”.

Prawidłowe nawyki żywieniowe i utrzymanie należytej wagi ciała u dzieci i młodzieży oraz dorosłych i seniorów


Zapisz się

Narodowy Fundusz Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Zdrowia zaprasza na bezpłatne szkolenia e-learningowe, współfinansowane z  Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009 – 2014, na temat żywienia i problemu otyłości.

Kurs przeznaczony jest dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, dzięki któremu będą potrafili:

 • ocenić masę i skład ciała u osób dorosłych – oznaczyć status masy ciała.
 • oznaczać status żywieniowy u osób dorosłych (w tym: identyfikować osoby nieprzestrzegające podstawowych zasad żywieniowych).
 • promować aktywność fizyczną u osób dorosłych z wykorzystaniem MIŻ.
 • opracować dla pacjenta otyłego plan postępowania terapeutycznego zgodnie z rekomendacjami EOSS (Edmonton Obesity Staging System).

Szkolenie  składa się z dwóch modułów:

 1. Żywienie – wprowadzenie
 2. Żywienie – dzieci i młodzież oraz dorośli i seniorzy

Poruszane w szkoleniu tematy to:

 • zdrowotne konsekwencje nadmiaru masy ciała i tkanki tłuszczowej.
 • metody klasyfikacji masy ciała oraz oceny składu ciała u osób dorosłych.
 • problem nadmiaru masy ciała w Polsce (przegląd wyników badań populacyjnych).
 • rekomendacje dotyczące postępowania z pacjentem otyłym zgodnie z EOSS (Edmonton Obesity Staging System).
 • metody leczenia otyłości rekomendowane w oparciu o EBM.
 • metody oceny zachowań żywieniowych.
 • oznaczanie statusu zachowań żywieniowych u osób dorosłych.
 • stosowanie MIŻ (Minimalna Interwencja dot. Żywienia) w promocji zdrowego stylu życia u osób dorosłych na poziomie POZ.

Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży oraz dorosłych i seniorów


Zapisz się

Narodowy Fundusz Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Zdrowia zaprasza na bezpłatne szkolenia e-learningowe, współfinansowane z  Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009 – 2014, na temat aktywności fizycznej dzieci i młodzieży oraz dorosłych i seniorów.

Kurs przeznaczony jest dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, dzięki któremu będą:

 • rozumieli związki odpowiedniego poziomu aktywności fizycznej z umacnianiem potencjału zdrowotnego człowieka, profilaktyką chorób i wspieraniem skuteczności procesów leczenia;
 • rozumieli związki i różnicę pomiędzy dwoma miernikami zdrowia: aktywnością i sprawnością fizyczną;
 • znali skalę populacyjnego problemu niskiej aktywności fizycznej dorosłych Polaków i konsekwencję tego problemu dla zdrowia publicznego;
 • znali wytyczne dotyczące poziomu aktywności fizycznej osób dorosłych (odpowiednie obciążenia, czas, częstość i rodzaj wysiłku);
 • znali i rozumieli znaczenie dokonywania oceny poziomu aktywności fizycznej (oznaczanie statusy AF) dla ogólnej oceny stanu zdrowia dorosłego pacjenta i szacowania ryzyka rozwoju chorób;
 • znali procedurę promocji aktywności fizycznej z zastosowaniem MIAF w oparciu o schemat 5xP (tj. pytaj, poradź, pomóż, planuj, potwierdź).

Szkolenie składa się z dwóch modułów:

 1. Aktywność fizyczna – wprowadzenie
 2. Aktywność fizyczna – dzieci i młodzież oraz dorośli i seniorzy

Poruszane w szkoleniu tematy to :

 • znaczenie aktywności fizycznej (AF) dla zdrowia i budowania ludzkiego potencjału (fizycznego, emocjonalnego, intelektualnego, społecznego i ekonomicznego).
 • biologiczne i psychospołeczne efekty zwiększonej aktywności fizycznej i jej braku.
 • związki między aktywnością fizyczną a sprawnością fizyczną.
 • znaczenie sprawności fizycznej dla zdrowia.
 • poziom aktywności fizycznej osób dorosłych w Polsce (przegląd wyników badań populacyjnych).
 • wybrane testy oceny sprawności fizycznej u dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych i seniorów.
 • aktywność fizyczna i związane z nią zagrożenia dla zdrowia oraz medyczne przeciwwskazania do obciążania organizmu wysiłkiem fizycznym.
 • rekomendacje WHO dotyczące poziomu aktywności fizycznej u dzieci i młodzieży oraz u osób dorosłych i seniorów.
 • oznaczanie statusu aktywności fizycznej u dzieci i młodzi oraz u osób dorosłych i seniorów.
 • stosowanie MIAF (Minimalna Interwencja dot. Aktywności Fizycznej) w promocji zdrowego stylu życia u dzieci i młodzi oraz u osób dorosłych na poziomie POZ.

Dodatkowo szkolenie zawiera filmy z czterema zestawami ćwiczeń (2 zestawy dla dzieci  i młodzieży oraz 2 zestawy dla dorosłych i seniorów), które lekarze mogą zaproponować swoim pacjentom w celu poprawy ich aktywności fizycznej.

Potrzeby zdrowotne. Podstawowe pojęcia oraz polskie i zagraniczne doświadczenia oceny potrzeb zdrowotnych populacji

potrzeby-zdrowotne_v2
Zapisz się

Narodowy Fundusz Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Zdrowia zaprasza na bezpłatne szkolenia e-learningowe, współfinansowane z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009 – 2014, na temat oceny potrzeb zdrowotnych populacji.

Kursy przeznaczone są dla pracowników służby zdrowia oraz przedstawicieli samorządów i administracji, w szczególności zajmujących się tą tematyką, ale także dla wszystkich osób zainteresowanych kwestią potrzeb zdrowotnych społeczeństwa.

Szkolenia poruszają tematy takie jak:

 • podstawowe pojęcia dotyczące analizy potrzeb zdrowotnych,
 • przykłady oceny zdrowia populacji i potrzeb zdrowotnych przeprowadzanych w Polsce,
 • doświadczenia międzynarodowe w zakresie oceny potrzeb zdrowotnych,
 • oraz zasady prawidłowej realizacji badań ankietowych, wraz z omówieniem przykładowych pytań ankietowych.

Badania ankietowe. Ocena potrzeb zdrowotnych w społeczeństwach lokalnych.

badania-ankietowe
Zapisz się

Narodowy Fundusz Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Zdrowia zaprasza na bezpłatne szkolenia e-learningowe, współfinansowane z  Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009 – 2014, na temat oceny potrzeb zdrowotnych populacji.

Kursy przeznaczone są dla pracowników służby zdrowia oraz przedstawicieli samorządów i administracji, w szczególności zajmujących się tą tematyką, ale także dla wszystkich osób zainteresowanych kwestią potrzeb zdrowotnych społeczeństwa.

Szkolenia poruszają tematy takie jak:

 • podstawowe pojęcia dotyczące analizy potrzeb zdrowotnych,
 • przykłady oceny zdrowia populacji i potrzeb zdrowotnych przeprowadzanych w Polsce,
 • doświadczenia międzynarodowe w zakresie oceny potrzeb zdrowotnych,
 • oraz zasady prawidłowej realizacji badań ankietowych, wraz z omówieniem przykładowych pytań ankietowych.

O karmieniu piersią – dla mam


Zapisz się

Szkolenie „O karmieniu piersią – dla mam” składa się z 13 części. Tytuły poszczególnych części szkolenia oraz tematy to:

I: Decyzje dotyczące żywienia dziecka

 • Prawo do opieki przedporodowej.
 • Wsparcie w zakresie prawidłowej laktacji.
 • To Ty decydujesz.
 • Dlaczego karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowlęcia?
 • Skład kobiecego mleka.
 • Korzyści z karmienia piersią dla dziecka.
 • Zalety karmienia piersią dla mamy.
 • Przeciwwskazania do karmienia piersią po stronie dziecka.
 • Przeciwwskazania do karmienia piersią po stronie matki.
 • Wątpliwości i obawy.

II: Przygotowanie do karmienia piersią w czasie ciąży

 • Zmiany zachodzące w piersiach.
 • Trudne brodawki.
 • Dobór biustonosza i ubrania ułatwiającego karmienie piersią w pierwszych dniach i tygodniach po porodzie.
 • Jak zwiększyć szanse na udane karmienie piersią i zmniejszyć ryzyko wystąpienia problemów?
 • Wybór odpowiedniego szpitala.

III: Pierwszy kontakt matki z dzieckiem

 • Postępowanie z noworodkiem tuż po porodzie.
 • Ocena stanu zdrowia dziecka.
 • Korzyści z pierwszego kontaktu „skóra do skóry”.
 • Gdy mama nie może zająć się dzieckiem.
 • Inicjacja i przebieg pierwszego karmienia.
 • Po cesarskim cięciu.

IV: Dziecko oddzielone od matki

 • Dziecko oddzielone od matki.
 • Mleko matki – bezcenny lek.
 • Odciąganie pierwszej siary.
 • Stymulacja laktacji.
 • Higiena sprzętu do odciągania.
 • Kangurowanie.

V: Pierwsza doba po porodzie

 • I doba po porodzie – kiedy nakarmić dziecko kolejny raz?
 • Nauka obserwacji dziecka – oznaki głodu.
 • Co robić, gdy dziecko nie budzi się do karmienia?
 • Dlaczego pierwsze karmienia są takie ważne?
 • Wybór dogodnej pozycji do karmienia.
 • Nauka przystawiania do piersi.

VI: Druga doba po porodzie

 • Druga doba po porodzie – zmiany w zachowaniu.
 • Pierwsze karmienia – wpływ na ciało mamy.
 • Czy mój Maluch je wystarczająco dużo?
 • Jak radzić sobie z rosnącą aktywnością dziecka?
 • Pokusa smoczka i sztucznego dokarmiania.
 • Noworodki, które nie są aktywne.

VII: Trzecia i czwarta doba po porodzie

 • Nawał pokarmowy.
 • Kontynuacja zasady karmienia „na żądanie”.
 • Aktywizacja „śpiochów”.
 • Rozpoznawanie prawidłowego i efektywnego ssania.
 • Skutki nieprawidłowego przystawienia.
 • Problemy z nawałem.
 • Ręczne odciąganie mleka.
 • Zasada popytu i podaży w regulacji laktacji.
 • Czy należy odciągać pokarm w trakcie nawału?

VIII: Okres stabilizacji laktacji (pierwszy miesiąc życia dziecka)

 • Wyłączne karmienie piersią.
 • Jak ocenić czy dziecko się najada – wskaźniki skutecznego karmienia.
 • Skutki nieuzasadnionego dokarmiania.
 • Kryzysy laktacyjne.
 • Odżywianie matki karmiącej.
 • Gdzie szukać pomocy w razie wystąpienia problemów z karmieniem?

IX: Pierwsze półrocze życia dziecka

 • Nadal wyłączne karmienie piersią.
 • Zmiana wyglądu piersi.
 • Zmiana rytmu wypróżnień u dziecka.
 • Karmienie w czasie choroby mamy.
 • Karmienie w przestrzeni publicznej.
 • Odciąganie i przechowywanie mleka, gdy mama sama wychodzi z domu.

X: Drugie półrocze życia dziecka

 • Dojrzałość dziecka do spożywania pokarmów stałych.
 • Wprowadzanie żywności uzupełniającej.
 • Rodzaje wprowadzanych potraw.
 • Kontynuacja karmienia piersią.
 • Jak podawać pokarmy?
 • Karmienie piersią a próchnica.

XI: Powrót do pracy i prawa matki karmiącej piersią

 • Prawna ochrona kobiet karmiących wracających do pracy.
 • Trudności związane z okresowym oddzieleniem od dziecka.
 • Jak utrzymać laktację na wystarczającym poziomie?
 • Odciąganie pokarmu w miejscu pracy.
 • Wybór sprzętu do odciągania i przechowywania mleka.

XII: Co robić jeśli masz problemy laktacyjne?

 • Trudne brodawki.
 • Bolesne lub uszkodzone brodawki.
 • Obrzęk.
 • Zastój.
 • Zapalenie.
 • Co robić w trakcie zapalenia?
 • Pomoc niemedyczna – wsparcie innych matek.

XIII: Zakończenie karmienia piersią

 • Rekomendacje.
 • Karmienie w ciąży i w tandemie.
 • Naturalne zakończenie karmienia i wyhamowanie laktacji.
 • Wspomaganie procesu wyhamowywania laktacji.

Szkolenie dedykowane jest wszystkim obecnym i przyszłym mamom oraz każdej osobie, która chciałaby poszerzyć swoją wiedzę w tym temacie.

Autorki scenariusza – lek. med. Katarzyna Raczek Pakuła, położna Kinga Osuch.

O karmieniu piersią – szkolenie dla personelu medycznego


Zapisz się

Szkolenie „O karmieniu piersią – dla personelu medycznego” składa się z 12 części. Tytuły poszczególnych części szkolenia oraz tematy w nich poruszone to:

I: Decyzje dotyczące żywienia dziecka

 • Dokumenty uwzględniające zasady postępowania wobec karmiącej kobiety i dziecka.
 • Organizacja opieki okołoporodowej i środowiskowej sprzyjająca karmieniu piersią.
 • Rekomendacje dotyczące żywienia niemowląt i małych dzieci.
 • Przeciwwskazania do karmienia piersią po stronie dziecka.
 • Przeciwwskazania do karmienia piersią po stronie matki.
 • Poza żywieniowe zastosowanie ludzkiego mleka. Ludzkie mleko jest używane jako lek.

II: Przygotowanie do karmienia piersią w czasie ciąży

 • Anatomia piersi.
 • Hormony kompleksu laktogennego.
 • Prolaktyna i odruch wytwarzania pokarmu (odruch prolaktynowy).
 • Oksytocyna i odruch wypływu pokarmu (odruch oksytocynowy).
 • Zasada popytu i podaży po okresie stabilizacji laktacji.
 • Badanie gruczołów piersiowych.
 • Monitorowanie laktacyjnego rozwoju gruczołu piersiowego w czasie ciąży i po porodzie.
 • Jak przygotować kobietę do karmienia piersią?

III: Pierwszy kontakt matki z dzieckiem

 • Postępowanie z noworodkiem tuż po porodzie.
 • Zasady prowadzenia pierwszego kontaktu między matką i dzieckiem.
 • Zadania osoby asystującej w pierwszym kontakcie.
 • Przeciwwskazania do pierwszego kontaktu „skóra do skóry”.
 • Postępowanie po cesarskim cięciu.
 • Przekazywanie informacji i dokumentacja.

IV: Dziecko oddzielone od matki

 • Dziecko oddzielone od matki.
 • Mleko matki – bezcenny lek.
 • Odciąganie pierwszej siary.
 • Technika odciągania ręką.
 • Stymulacja laktacji.
 • Przechowywanie odciągniętego pokarmu.
 • Rozmrażanie i przechowywanie mleka po rozmrożeniu.
 • Transport mleka z domu do szpitala.
 • Higiena sprzętu do odciągania.
 • Dobór metody podawania dziecku odciąganego pokarmu.
 • Najstarsze metody karmienia.
 • Karmienie kubeczkiem.
 • Karmienie drenem przy piersi.
 • Prawidłowe karmienie butelką.

V: I doba po porodzie

 • Karmienia w pierwszej dobie po porodzie.
 • Postępowanie w razie problemów ze ssaniem piersi.
 • Wybór dogodnej pozycji do karmienia.
 • Pozycja leżąca na boku.
 • Pozycje krzyżowa lub spod pachy.
 • Nauka przystawiania do piersi.
 • Umiejętność właściwego wsparcia.

VI: II doba po porodzie

 • Druga doba po porodzie – zmiany w zachowaniu.
 • Wpływ pierwszych karmień na ciało matki.
 • Obserwacja noworodka i kontrola karmień.
 • Jak wspomagać matkę, gdy rośnie aktywność dziecka?
 • Pokusa smoczka i sztucznego dokarmiania.
 • Noworodki, które nie są aktywne.
 • Dyskomfort lub otarcia brodawek u matki.
 • Postępowanie przy płaskich lub wklęsłych brodawkach.

 VII: III i IV doba po porodzie

 • Nawał pokarmowy.
 • Kontynuacja zasady karmienia „na żądanie”.
 • Nawał – jak nie dopuścić do powikłań?
 • Rozpoznawanie prawidłowego i efektywnego ssania.
 • Skutki nieprawidłowego przystawienia.
 • Zasada popytu i podaży w regulacji laktacji.
 • Czy matka powinna odciągać pokarm w trakcie nawału?
 • Najczęstsze problemy z nawałem.
 • Wpływ nawału na noworodka.
 • Ocena karmienia piersią i wskaźników przez specjalistę.
 • Właściwa wiedza i umiejętności matki.

VIII: Okres stabilizacji laktacji (pierwszy miesiąc życia dziecka)

 • Uwarunkowania stabilnej laktacji na właściwym poziomie.
 • Subiektywne i obiektywne wskaźniki efektywnego karmienia piersią.
 • Pozorny i rzeczywisty niedobór pokarmu. Poszukiwanie przyczyn rzeczywistych niedoborów pokarmu.
 • Ryzyko i czynniki sprzyjające przedwczesnemu odstawieniu od piersi.
 • Odżywianie matki karmiącej.
 • Konsekwencje nieprawidłowego odżywiania kobiety karmiącej piersią dla matki i dziecka.
 • Zadania personelu medycznego w opiece nad matką karmiącą i jej dzieckiem.

IX: Wprowadzanie żywności uzupełniającej (koniec pierwszego i drugie półrocze życia dziecka)

 • Dojrzałość dziecka do spożywania pokarmów stałych.
 • Zasady wprowadzania żywności uzupełniającej pod osłoną karmienia piersią.
 • Rodzaje wprowadzanych potraw.
 • Kontynuacja karmienia piersią.
 • Sposoby podawania pokarmów.

X: Powrót do pracy i prawa matki karmiącej piersią

 • Prawna ochrona kobiet karmiących wracających do pracy.
 • Wsparcie w utrzymaniu laktacji po powrocie do pracy.
 • Jak utrzymać laktację na wystarczającym poziomie?
 • Odciąganie pokarmu w miejscu pracy.
 • Wybór sprzętu do odciągania i przechowywania mleka.

XI: Rozwiązywanie problemów laktacyjnych

 • Problemy laktacyjne wczesnego okresu połogu.
 • Problemy późnego okresu połogu i w czasie kolejnych miesięcy karmienia.
 • Zastój (zatkanie przewodu wyprowadzającego).
 • Zapalenie piersi.
 • Ropień i inne powikłania zapalenia piersi.
 • Informacja na temat korzyści i metod karmienia piersią ma konsekwencje zdrowotne dla matki i dziecka.
 • Dokumentacja medyczna.

XII: Zakończenie karmienia piersią

 • Hamowanie laktacji w połogu i pierwszym półroczu po porodzie – wskazania.
 • Niefarmakologiczne sposoby wygaszania laktacji.
 • Farmakologiczne środki hamujące laktację.
 • Zakończenie karmienia piersią.
 • Zmiany w anatomii piersi.

Szkolenie kończy się testem, składającym się z 10 pytań losowo wybranych. Poprawne udzielenie odpowiedź na co najmniej 7 pytań uprawnia do odbiory certyfikatu generowanego na platformie.

Szkolenie dedykowane jest wszystkim pracownikom służby zdrowia.

Autorki scenariusza – lek. med. Katarzyna Raczek Pakuła, położna Kinga Osuch.

Prevention of health inequalities as part of public health policy


Enter

Scope of the course:

  • notion of public health;
  • main functions of public health in different countries;
  • ten Essential Public Health Operations recommended by WHO for the European Region;
  • health inequalities and  their determinants;
  • public health and health promotion strategies and methods, including those aimed at reducing health inequalities, employed by a selection of countries experienced in the field;
  • major international and national publications on health inequalities;
  • intervention types;
  • health promotion viewed as public health operation;
  • public health intervention planning;
  • local partnership as an effective form of battling health inequalities.

Target groups:

  • health sector employees, including physicians, nurses, midwives, paramedics, physical therapists, analysts, dieticians;
  • students, PhD students and professors of public health and other medical and social faculties;
  • employees of health-related NGOs;
  • social care and public education employees;
  • State Sanitary Inspection employees;

Substantive consultation: Katarzyna Lewtak, Ewa Urban, Maria Piotrowicz (National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene).

Approximate duration: 2h 30 min

Przeciwdziałanie nierównościom w zdrowiu jako zadanie zdrowia publicznego

norweygrants_1
Zapisz się

Przed rozpoczęciem szkolenia proszę zapoznać się z krótkimi „pigułkami wiedzy” związanymi z tematyką szkolenia.

W szkoleniu dowiesz się:

 • czym jest zdrowie publiczne;
 • jakie są podstawowe funkcje zdrowia publicznego, sformułowane i uzgodnione w różnych krajach;
 • o 10 działaniach z zakresu zdrowia publicznego (Essential Public Health Operations, EPHOs) rekomendowanych w regionie europejskim przez World Health Organization (2012 r.);
 • czym są społeczne nierówności w zdrowiu i jakie są ich uwarunkowania;
 • jakie są strategie i metody działania w zdrowiu publicznym i promocji zdrowia, w tym działania ukierunkowane na ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu w wybranych krajach posiadających doświadczenia w tym obszarze;
 • o najważniejszych publikacjach międzynarodowych i krajowych dotyczących nierówności w zdrowiu;
 • jakie są rodzaje interwencji;
 • czym jest promocja zdrowia jako działanie zdrowia publicznego;
 • w jaki sposób zaplanować interwencje zdrowia publicznego;
 • dlaczego partnerstwo lokalne jest skuteczną formą zmniejszania nierówności w zdrowiu.

Grupy docelowe:

 • pracownicy ochrony zdrowia, w tym lekarze, pielęgniarki i położne, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, analitycy, dietetycy;
 • studenci, doktoranci i wykładowcy kierunku zdrowie publiczne oraz kierunków medycznych i społecznych;
 • pracownicy organizacji pozarządowych działających w obszarze zdrowia;
 • pracownicy opieki społecznej i oświaty;
 • pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Konsultacje merytoryczne – Katarzyna Lewtak, Ewa Urban, Maria Piotrowicz (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny).

Średni czas potrzebny do ukończenia szkolenia – 2h 30min