Prawidłowe nawyki żywieniowe i utrzymanie należytej wagi ciała u dzieci i młodzieży oraz dorosłych i seniorów


Zapisz się

Narodowy Fundusz Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Zdrowia zaprasza na bezpłatne szkolenia e-learningowe, współfinansowane z  Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009 – 2014, na temat żywienia i problemu otyłości.

Kurs przeznaczony jest dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, dzięki któremu będą potrafili:

 • ocenić masę i skład ciała u osób dorosłych – oznaczyć status masy ciała.
 • oznaczać status żywieniowy u osób dorosłych (w tym: identyfikować osoby nieprzestrzegające podstawowych zasad żywieniowych).
 • promować aktywność fizyczną u osób dorosłych z wykorzystaniem MIŻ.
 • opracować dla pacjenta otyłego plan postępowania terapeutycznego zgodnie z rekomendacjami EOSS (Edmonton Obesity Staging System).

Szkolenie  składa się z dwóch modułów:

 1. Żywienie – wprowadzenie
 2. Żywienie – dzieci i młodzież oraz dorośli i seniorzy

Poruszane w szkoleniu tematy to:

 • zdrowotne konsekwencje nadmiaru masy ciała i tkanki tłuszczowej.
 • metody klasyfikacji masy ciała oraz oceny składu ciała u osób dorosłych.
 • problem nadmiaru masy ciała w Polsce (przegląd wyników badań populacyjnych).
 • rekomendacje dotyczące postępowania z pacjentem otyłym zgodnie z EOSS (Edmonton Obesity Staging System).
 • metody leczenia otyłości rekomendowane w oparciu o EBM.
 • metody oceny zachowań żywieniowych.
 • oznaczanie statusu zachowań żywieniowych u osób dorosłych.
 • stosowanie MIŻ (Minimalna Interwencja dot. Żywienia) w promocji zdrowego stylu życia u osób dorosłych na poziomie POZ.

Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży oraz dorosłych i seniorów


Zapisz się

Narodowy Fundusz Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Zdrowia zaprasza na bezpłatne szkolenia e-learningowe, współfinansowane z  Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009 – 2014, na temat aktywności fizycznej dzieci i młodzieży oraz dorosłych i seniorów.

Kurs przeznaczony jest dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, dzięki któremu będą:

 • rozumieli związki odpowiedniego poziomu aktywności fizycznej z umacnianiem potencjału zdrowotnego człowieka, profilaktyką chorób i wspieraniem skuteczności procesów leczenia;
 • rozumieli związki i różnicę pomiędzy dwoma miernikami zdrowia: aktywnością i sprawnością fizyczną;
 • znali skalę populacyjnego problemu niskiej aktywności fizycznej dorosłych Polaków i konsekwencję tego problemu dla zdrowia publicznego;
 • znali wytyczne dotyczące poziomu aktywności fizycznej osób dorosłych (odpowiednie obciążenia, czas, częstość i rodzaj wysiłku);
 • znali i rozumieli znaczenie dokonywania oceny poziomu aktywności fizycznej (oznaczanie statusy AF) dla ogólnej oceny stanu zdrowia dorosłego pacjenta i szacowania ryzyka rozwoju chorób;
 • znali procedurę promocji aktywności fizycznej z zastosowaniem MIAF w oparciu o schemat 5xP (tj. pytaj, poradź, pomóż, planuj, potwierdź).

Szkolenie składa się z dwóch modułów:

 1. Aktywność fizyczna – wprowadzenie
 2. Aktywność fizyczna – dzieci i młodzież oraz dorośli i seniorzy

Poruszane w szkoleniu tematy to :

 • znaczenie aktywności fizycznej (AF) dla zdrowia i budowania ludzkiego potencjału (fizycznego, emocjonalnego, intelektualnego, społecznego i ekonomicznego).
 • biologiczne i psychospołeczne efekty zwiększonej aktywności fizycznej i jej braku.
 • związki między aktywnością fizyczną a sprawnością fizyczną.
 • znaczenie sprawności fizycznej dla zdrowia.
 • poziom aktywności fizycznej osób dorosłych w Polsce (przegląd wyników badań populacyjnych).
 • wybrane testy oceny sprawności fizycznej u dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych i seniorów.
 • aktywność fizyczna i związane z nią zagrożenia dla zdrowia oraz medyczne przeciwwskazania do obciążania organizmu wysiłkiem fizycznym.
 • rekomendacje WHO dotyczące poziomu aktywności fizycznej u dzieci i młodzieży oraz u osób dorosłych i seniorów.
 • oznaczanie statusu aktywności fizycznej u dzieci i młodzi oraz u osób dorosłych i seniorów.
 • stosowanie MIAF (Minimalna Interwencja dot. Aktywności Fizycznej) w promocji zdrowego stylu życia u dzieci i młodzi oraz u osób dorosłych na poziomie POZ.

Dodatkowo szkolenie zawiera filmy z czterema zestawami ćwiczeń (2 zestawy dla dzieci  i młodzieży oraz 2 zestawy dla dorosłych i seniorów), które lekarze mogą zaproponować swoim pacjentom w celu poprawy ich aktywności fizycznej.

Potrzeby zdrowotne. Podstawowe pojęcia oraz polskie i zagraniczne doświadczenia oceny potrzeb zdrowotnych populacji

potrzeby-zdrowotne_v2
Zapisz się

Narodowy Fundusz Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Zdrowia zaprasza na bezpłatne szkolenia e-learningowe, współfinansowane z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009 – 2014, na temat oceny potrzeb zdrowotnych populacji.

Kursy przeznaczone są dla pracowników służby zdrowia oraz przedstawicieli samorządów i administracji, w szczególności zajmujących się tą tematyką, ale także dla wszystkich osób zainteresowanych kwestią potrzeb zdrowotnych społeczeństwa.

Szkolenia poruszają tematy takie jak:

 • podstawowe pojęcia dotyczące analizy potrzeb zdrowotnych,
 • przykłady oceny zdrowia populacji i potrzeb zdrowotnych przeprowadzanych w Polsce,
 • doświadczenia międzynarodowe w zakresie oceny potrzeb zdrowotnych,
 • oraz zasady prawidłowej realizacji badań ankietowych, wraz z omówieniem przykładowych pytań ankietowych.

Badania ankietowe. Ocena potrzeb zdrowotnych w społeczeństwach lokalnych.

badania-ankietowe
Zapisz się

Narodowy Fundusz Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Zdrowia zaprasza na bezpłatne szkolenia e-learningowe, współfinansowane z  Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009 – 2014, na temat oceny potrzeb zdrowotnych populacji.

Kursy przeznaczone są dla pracowników służby zdrowia oraz przedstawicieli samorządów i administracji, w szczególności zajmujących się tą tematyką, ale także dla wszystkich osób zainteresowanych kwestią potrzeb zdrowotnych społeczeństwa.

Szkolenia poruszają tematy takie jak:

 • podstawowe pojęcia dotyczące analizy potrzeb zdrowotnych,
 • przykłady oceny zdrowia populacji i potrzeb zdrowotnych przeprowadzanych w Polsce,
 • doświadczenia międzynarodowe w zakresie oceny potrzeb zdrowotnych,
 • oraz zasady prawidłowej realizacji badań ankietowych, wraz z omówieniem przykładowych pytań ankietowych.

O karmieniu piersią – dla mam


Zapisz się

Szkolenie „O karmieniu piersią – dla mam” składa się z 13 części, które będą publikowane co ok. tydzień. Tytuły poszczególnych części szkolenia oraz tematy to:

I: Decyzje dotyczące żywienia dziecka

 • Prawo do opieki przedporodowej.
 • Wsparcie w zakresie prawidłowej laktacji.
 • To Ty decydujesz.
 • Dlaczego karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowlęcia?
 • Skład kobiecego mleka.
 • Korzyści z karmienia piersią dla dziecka.
 • Zalety karmienia piersią dla mamy.
 • Przeciwwskazania do karmienia piersią po stronie dziecka.
 • Przeciwwskazania do karmienia piersią po stronie matki.
 • Wątpliwości i obawy.

II: Przygotowanie do karmienia piersią w czasie ciąży

 • Zmiany zachodzące w piersiach.
 • Trudne brodawki.
 • Dobór biustonosza i ubrania ułatwiającego karmienie piersią w pierwszych dniach i tygodniach po porodzie.
 • Jak zwiększyć szanse na udane karmienie piersią i zmniejszyć ryzyko wystąpienia problemów?
 • Wybór odpowiedniego szpitala.

III: Pierwszy kontakt matki z dzieckiem

 • Postępowanie z noworodkiem tuż po porodzie.
 • Ocena stanu zdrowia dziecka.
 • Korzyści z pierwszego kontaktu „skóra do skóry”.
 • Gdy mama nie może zająć się dzieckiem.
 • Inicjacja i przebieg pierwszego karmienia.
 • Po cesarskim cięciu.

IV: Dziecko oddzielone od matki

 • Dziecko oddzielone od matki.
 • Mleko matki – bezcenny lek.
 • Odciąganie pierwszej siary.
 • Stymulacja laktacji.
 • Higiena sprzętu do odciągania.
 • Kangurowanie.

V: Pierwsza doba po porodzie

 • I doba po porodzie – kiedy nakarmić dziecko kolejny raz?
 • Nauka obserwacji dziecka – oznaki głodu.
 • Co robić, gdy dziecko nie budzi się do karmienia?
 • Dlaczego pierwsze karmienia są takie ważne?
 • Wybór dogodnej pozycji do karmienia.
 • Nauka przystawiania do piersi.

VI: Druga doba po porodzie

 • Druga doba po porodzie – zmiany w zachowaniu.
 • Pierwsze karmienia – wpływ na ciało mamy.
 • Czy mój Maluch je wystarczająco dużo?
 • Jak radzić sobie z rosnącą aktywnością dziecka?
 • Pokusa smoczka i sztucznego dokarmiania.
 • Noworodki, które nie są aktywne.

VII: Trzecia i czwarta doba po porodzie

 • Nawał pokarmowy.
 • Kontynuacja zasady karmienia „na żądanie”.
 • Aktywizacja „śpiochów”.
 • Rozpoznawanie prawidłowego i efektywnego ssania.
 • Skutki nieprawidłowego przystawienia.
 • Problemy z nawałem.
 • Ręczne odciąganie mleka.
 • Zasada popytu i podaży w regulacji laktacji.
 • Czy należy odciągać pokarm w trakcie nawału?

VIII: Okres stabilizacji laktacji (pierwszy miesiąc życia dziecka)

 • Wyłączne karmienie piersią.
 • Jak ocenić czy dziecko się najada – wskaźniki skutecznego karmienia.
 • Skutki nieuzasadnionego dokarmiania.
 • Kryzysy laktacyjne.
 • Odżywianie matki karmiącej.
 • Gdzie szukać pomocy w razie wystąpienia problemów z karmieniem?

IX: Pierwsze półrocze życia dziecka

 • Nadal wyłączne karmienie piersią.
 • Zmiana wyglądu piersi.
 • Zmiana rytmu wypróżnień u dziecka.
 • Karmienie w czasie choroby mamy.
 • Karmienie w przestrzeni publicznej.
 • Odciąganie i przechowywanie mleka, gdy mama sama wychodzi z domu.

X: Drugie półrocze życia dziecka

 • Dojrzałość dziecka do spożywania pokarmów stałych.
 • Wprowadzanie żywności uzupełniającej.
 • Rodzaje wprowadzanych potraw.
 • Kontynuacja karmienia piersią.
 • Jak podawać pokarmy?
 • Karmienie piersią a próchnica.

XI: Powrót do pracy i prawa matki karmiącej piersią

 • Prawna ochrona kobiet karmiących wracających do pracy.
 • Trudności związane z okresowym oddzieleniem od dziecka.
 • Jak utrzymać laktację na wystarczającym poziomie?
 • Odciąganie pokarmu w miejscu pracy.
 • Wybór sprzętu do odciągania i przechowywania mleka.

XII: Co robić jeśli masz problemy laktacyjne?

 • Trudne brodawki.
 • Bolesne lub uszkodzone brodawki.
 • Obrzęk.
 • Zastój.
 • Zapalenie.
 • Co robić w trakcie zapalenia?
 • Pomoc niemedyczna – wsparcie innych matek.

XIII: Zakończenie karmienia piersią

 • Rekomendacje.
 • Karmienie w ciąży i w tandemie.
 • Naturalne zakończenie karmienia i wyhamowanie laktacji.
 • Wspomaganie procesu wyhamowywania laktacji.

Szkolenie dedykowane jest wszystkim obecnym i przyszłym mamom oraz każdej osobie, która chciałaby poszerzyć swoją wiedzę w tym temacie.

Autorki scenariusza – lek. med. Katarzyna Raczek Pakuła, położna Kinga Osuch.

O karmieniu piersią – szkolenie dla personelu medycznego


Zapisz się

Szkolenie „O karmieniu piersią – dla personelu medycznego” składa się z 12 części, które będą publikowane co ok. tydzień. Tytuły poszczególnych części szkolenia oraz tematy w nich poruszone to:

I: Decyzje dotyczące żywienia dziecka

 • Dokumenty uwzględniające zasady postępowania wobec karmiącej kobiety i dziecka.
 • Organizacja opieki okołoporodowej i środowiskowej sprzyjająca karmieniu piersią.
 • Rekomendacje dotyczące żywienia niemowląt i małych dzieci.
 • Przeciwwskazania do karmienia piersią po stronie dziecka.
 • Przeciwwskazania do karmienia piersią po stronie matki.
 • Poza żywieniowe zastosowanie ludzkiego mleka. Ludzkie mleko jest używane jako lek.

II: Przygotowanie do karmienia piersią w czasie ciąży

 • Anatomia piersi.
 • Hormony kompleksu laktogennego.
 • Prolaktyna i odruch wytwarzania pokarmu (odruch prolaktynowy).
 • Oksytocyna i odruch wypływu pokarmu (odruch oksytocynowy).
 • Zasada popytu i podaży po okresie stabilizacji laktacji.
 • Badanie gruczołów piersiowych.
 • Monitorowanie laktacyjnego rozwoju gruczołu piersiowego w czasie ciąży i po porodzie.
 • Jak przygotować kobietę do karmienia piersią?

III: Pierwszy kontakt matki z dzieckiem

 • Postępowanie z noworodkiem tuż po porodzie.
 • Zasady prowadzenia pierwszego kontaktu między matką i dzieckiem.
 • Zadania osoby asystującej w pierwszym kontakcie.
 • Przeciwwskazania do pierwszego kontaktu „skóra do skóry”.
 • Postępowanie po cesarskim cięciu.
 • Przekazywanie informacji i dokumentacja.

IV: Dziecko oddzielone od matki

 • Dziecko oddzielone od matki.
 • Mleko matki – bezcenny lek.
 • Odciąganie pierwszej siary.
 • Technika odciągania ręką.
 • Stymulacja laktacji.
 • Przechowywanie odciągniętego pokarmu.
 • Rozmrażanie i przechowywanie mleka po rozmrożeniu.
 • Transport mleka z domu do szpitala.
 • Higiena sprzętu do odciągania.
 • Dobór metody podawania dziecku odciąganego pokarmu.
 • Najstarsze metody karmienia.
 • Karmienie kubeczkiem.
 • Karmienie drenem przy piersi.
 • Prawidłowe karmienie butelką.

V: I doba po porodzie

 • Karmienia w pierwszej dobie po porodzie.
 • Postępowanie w razie problemów ze ssaniem piersi.
 • Wybór dogodnej pozycji do karmienia.
 • Pozycja leżąca na boku.
 • Pozycje krzyżowa lub spod pachy.
 • Nauka przystawiania do piersi.
 • Umiejętność właściwego wsparcia.

VI: II doba po porodzie

 • Druga doba po porodzie – zmiany w zachowaniu.
 • Wpływ pierwszych karmień na ciało matki.
 • Obserwacja noworodka i kontrola karmień.
 • Jak wspomagać matkę, gdy rośnie aktywność dziecka?
 • Pokusa smoczka i sztucznego dokarmiania.
 • Noworodki, które nie są aktywne.
 • Dyskomfort lub otarcia brodawek u matki.
 • Postępowanie przy płaskich lub wklęsłych brodawkach.

 VII: III i IV doba po porodzie

 • Nawał pokarmowy.
 • Kontynuacja zasady karmienia „na żądanie”.
 • Nawał – jak nie dopuścić do powikłań?
 • Rozpoznawanie prawidłowego i efektywnego ssania.
 • Skutki nieprawidłowego przystawienia.
 • Zasada popytu i podaży w regulacji laktacji.
 • Czy matka powinna odciągać pokarm w trakcie nawału?
 • Najczęstsze problemy z nawałem.
 • Wpływ nawału na noworodka.
 • Ocena karmienia piersią i wskaźników przez specjalistę.
 • Właściwa wiedza i umiejętności matki.

VIII: Okres stabilizacji laktacji (pierwszy miesiąc życia dziecka)

 • Uwarunkowania stabilnej laktacji na właściwym poziomie.
 • Subiektywne i obiektywne wskaźniki efektywnego karmienia piersią.
 • Pozorny i rzeczywisty niedobór pokarmu. Poszukiwanie przyczyn rzeczywistych niedoborów pokarmu.
 • Ryzyko i czynniki sprzyjające przedwczesnemu odstawieniu od piersi.
 • Odżywianie matki karmiącej.
 • Konsekwencje nieprawidłowego odżywiania kobiety karmiącej piersią dla matki i dziecka.
 • Zadania personelu medycznego w opiece nad matką karmiącą i jej dzieckiem.

IX: Wprowadzanie żywności uzupełniającej (koniec pierwszego i drugie półrocze życia dziecka)

 • Dojrzałość dziecka do spożywania pokarmów stałych.
 • Zasady wprowadzania żywności uzupełniającej pod osłoną karmienia piersią.
 • Rodzaje wprowadzanych potraw.
 • Kontynuacja karmienia piersią.
 • Sposoby podawania pokarmów.

X: Powrót do pracy i prawa matki karmiącej piersią

 • Prawna ochrona kobiet karmiących wracających do pracy.
 • Wsparcie w utrzymaniu laktacji po powrocie do pracy.
 • Jak utrzymać laktację na wystarczającym poziomie?
 • Odciąganie pokarmu w miejscu pracy.
 • Wybór sprzętu do odciągania i przechowywania mleka.

XI: Rozwiązywanie problemów laktacyjnych

 • Problemy laktacyjne wczesnego okresu połogu.
 • Problemy późnego okresu połogu i w czasie kolejnych miesięcy karmienia.
 • Zastój (zatkanie przewodu wyprowadzającego).
 • Zapalenie piersi.
 • Ropień i inne powikłania zapalenia piersi.
 • Informacja na temat korzyści i metod karmienia piersią ma konsekwencje zdrowotne dla matki i dziecka.
 • Dokumentacja medyczna.

XII: Zakończenie karmienia piersią

 • Hamowanie laktacji w połogu i pierwszym półroczu po porodzie – wskazania.
 • Niefarmakologiczne sposoby wygaszania laktacji.
 • Farmakologiczne środki hamujące laktację.
 • Zakończenie karmienia piersią.
 • Zmiany w anatomii piersi.

Szkolenie kończy się testem, składającym się z 10 pytań losowo wybranych. Poprawne udzielenie odpowiedź na co najmniej 7 pytań uprawnia do odbiory certyfikatu generowanego na platformie.

Szkolenie dedykowane jest wszystkim pracownikom służby zdrowia.

Autorki scenariusza – lek. med. Katarzyna Raczek Pakuła, położna Kinga Osuch.

Prevention of health inequalities as part of public health policy


Enter

Scope of the course:

  • notion of public health;
  • main functions of public health in different countries;
  • ten Essential Public Health Operations recommended by WHO for the European Region;
  • health inequalities and  their determinants;
  • public health and health promotion strategies and methods, including those aimed at reducing health inequalities, employed by a selection of countries experienced in the field;
  • major international and national publications on health inequalities;
  • intervention types;
  • health promotion viewed as public health operation;
  • public health intervention planning;
  • local partnership as an effective form of battling health inequalities.

Target groups:

  • health sector employees, including physicians, nurses, midwives, paramedics, physical therapists, analysts, dieticians;
  • students, PhD students and professors of public health and other medical and social faculties;
  • employees of health-related NGOs;
  • social care and public education employees;
  • State Sanitary Inspection employees;

Substantive consultation: Katarzyna Lewtak, Ewa Urban, Maria Piotrowicz (National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene).

Approximate duration: 2h 30 min

Przeciwdziałanie nierównościom w zdrowiu jako zadanie zdrowia publicznego

norweygrants_1
Zapisz się

Przed rozpoczęciem szkolenia proszę zapoznać się z krótkimi „pigułkami wiedzy” związanymi z tematyką szkolenia.

W szkoleniu dowiesz się:

 • czym jest zdrowie publiczne;
 • jakie są podstawowe funkcje zdrowia publicznego, sformułowane i uzgodnione w różnych krajach;
 • o 10 działaniach z zakresu zdrowia publicznego (Essential Public Health Operations, EPHOs) rekomendowanych w regionie europejskim przez World Health Organization (2012 r.);
 • czym są społeczne nierówności w zdrowiu i jakie są ich uwarunkowania;
 • jakie są strategie i metody działania w zdrowiu publicznym i promocji zdrowia, w tym działania ukierunkowane na ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu w wybranych krajach posiadających doświadczenia w tym obszarze;
 • o najważniejszych publikacjach międzynarodowych i krajowych dotyczących nierówności w zdrowiu;
 • jakie są rodzaje interwencji;
 • czym jest promocja zdrowia jako działanie zdrowia publicznego;
 • w jaki sposób zaplanować interwencje zdrowia publicznego;
 • dlaczego partnerstwo lokalne jest skuteczną formą zmniejszania nierówności w zdrowiu.

Grupy docelowe:

 • pracownicy ochrony zdrowia, w tym lekarze, pielęgniarki i położne, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, analitycy, dietetycy;
 • studenci, doktoranci i wykładowcy kierunku zdrowie publiczne oraz kierunków medycznych i społecznych;
 • pracownicy organizacji pozarządowych działających w obszarze zdrowia;
 • pracownicy opieki społecznej i oświaty;
 • pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Konsultacje merytoryczne – Katarzyna Lewtak, Ewa Urban, Maria Piotrowicz (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny).

Średni czas potrzebny do ukończenia szkolenia – 2h 30min

Prawa i obowiązki pacjentów

1
Zapisz się

Zakres  tematów poruszanych na szkoleniu

 • formy rejestracji pacjenta u świadczeniodawcy,
 • zasady postępowania przy rejestracji w placówce medycznej,
 • prowadzenie listy osób oczekujących na świadczenia zdrowotne,
 • zasady udostępniania dokumentacji medycznej,
 • weryfikacja dowodów ubezpieczenia zdrowotnego i dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych,
 • szczególne uprawnienia osób do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej,
 • zasady udzielania informacji o prawach przysługujących pacjentom,
 • e-Wuś,
 • Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP).

Cele szkolenia

 • Zapoznanie pracowników rejestracji z zasadami i strategią obsługi ubezpieczonego.

Grupy docelowe

 • Pracownicy rejestracji podmiotów działalności leczniczej posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z OW NFZ lub udzielających świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów.

Średni czas potrzebny do ukończenia szkolenia – 4h 00min

Patient’s rights and obligations


Enter
Thematic modules: Forms of patient registration with the Polish healthcare provider Rules for registering at the Polish medical institution Referrals required to be admitted by the healthcare provider and their validity period Managing the lists of patients waiting to health care Rules of disclosure of medical information in Polish health care system Verification of patient proof of health insurance and the documents confirming the right to health care benefits in Poland