100 pytań o EKUZ


Wyświetl

Przewodnik prezentuje najważniejsze zagadnienia związane z korzystaniem z rzeczowych świadczeń zdrowotnych na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego przez osoby ubezpieczone w NFZ oraz uprawnione na podstawie przepisów krajowych. Zawarte w nim informacje zostały zaktualizowane stosownie do zmian w przepisach prawa, jakie miały miejsce od 2011 roku.
Publikacje opracował Departament Współpracy Międzynarodowej Centrali NFZ.
Wydane: październik 2014 r.

Ewaluacja systemu Jednorodnych Grup Pacjentów


Pobierz

„Ewaluacja wybranych aspektów wdrożenia i funkcjonowania systemu JGP” to raport przygotowany dla Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach projektu „Akademia NFZ”. Głównym celem publikacji  była ocena wdrożenia i funkcjonowania systemu JGP oraz wskazanie rekomendowanych kierunków działań, które powinny wspierać jego dalszy rozwój oraz stabilność.

Przewodnik po leczeniu planowanym za granicą


Pobierz
Publikacja przedstawia praktyczne zasady korzystania z leczenia planowanego za granicą. Podzielona jest w zależności od podstawy prawnej ubiegania się o zgodę na leczenie planowane za granicą, tj. prawo krajowe, prawo UE z podziałem na przepisy o koordynacjii przepisy o dyrektywie o transgranicznej opieki zdrowotnej.

Koordynacja a dyrektywa


Pobierz
Publikacja stanowi profesjonalne źródło wiedzy na temat możliwości korzystania z leczenia zarówno na podstawie dyrektywy transgranicznej, jak i od lat już obowiązujących przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Prawa pacjenta – ściąga dla młodzieży


Pobierz

„Prawa pacjenta – ściąga dla młodzieży” to publikacja w formie komiksu, której głównymi odbiorcami jest młodzież. Komiks zawiera 13 „historii z życia wziętych” prezentujących przygody jakie mogą przytrafić się nastolatkom. Każda  historia zakończona jest puentą związaną z prawami pacjenta, promowaniem zdrowego trybu życia czy bezpiecznych zachowań.

Książka „Jednorodne Grupy Pacjnetów w Europie. W stronę przejrzystości, efektywności i jakości w szpitalach”


Pobierz
Książka ”Jednorodne grupy pacjentów w Europie. W stronę przejrzystości, efektywności i jakości w szpitalach”, jest wynikiem realizacji  projektu EuroDRG, a jej  autorzy  posiadają rozległe doświadczenie związane z systemami DRG. Niniejsza publikacja jest wiernym tłumaczeniem publikacji angielskiej Issued in English by the Open University Press on behalf of the European Observatory on Health Systems and Policies under the title: Diagnosis-related groups in Europe: moving towards transparency, efficiency and quality in hospitals.

Podręcznik – Zrozumieć prawa pacjenta


Pobierz

Podręcznik „Zrozumieć prawa pacjenta” stanowi praktyczny przewodnik po systemie opieki zdrowotnej. Oprócz praw, obowiązków i zasad postępowania zawiera on również przypadki „z życia wzięte”, z którymi może spotkać się każdy pacjent. Czytelnicy znajdą w książce przydatne adresy i numery telefonów do instytucji zajmujących się tematyką ochrony praw pacjentów oraz rozwiązywaniem problemów dotyczących ochrony zdrowia.

Jednorodne Grupy Pacjentów. Podsumowanie projektu


Pobierz
Podsumowanie projektu „Szkolenia kadry zarządzającej szpitali, posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z OW NFZ albo udzielających świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów oraz dysponentów środków publicznych w sektorze ochrony zdrowia tj. kadry zarządzającej NFZ”. Głównym celem projektu było przygotowanie kadry stosującej system Jednorodnych Grup Pacjentów, w zakresie użytkowania i wykorzystania systemu do poprawy efektywności zarządzania w ochronie zdrowia. Projekt był realizowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie od 31.07.2008 r. do 31.12.2010 r.