Szacowanie wartości zamówienia Telefoniczna pomoc psychologiczna

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia, w ramach procedury rozeznania rynku, zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny oraz pracochłonności okresowego świadczenia usług pomocy psychologicznej dla osób dzwoniących na Telefoniczną Infolinię Pacjenta NFZ.

Szczegóły w załączniku.

Zgłoszenia szacowanej wartości zamówienia prosimy przesyłać do 30 marca 2020 r. do godziny 13.00 na adres: sekretariat.GPF@nfz.gov.pl

Ważne! Nie jest to zaproszenie do składania ofert, a jedynie prośba o przekazanie szacowanej wartości zamówienia.

Poszukiwany ekspert

Narodowy Fundusz Zdrowia, Departament Analiz i Strategii z siedzibą w Warszawie, ul. Pruszkowskiej 17, zaprasza do złożenia wyceny usługi, którego przedmiotem zamówienia jest wybór eksperta, który pełnić będzie nadzór mentorski w zakresie monitorowania jakości oraz wykonywanych świadczeń/usług w opiece koordynowanej w ramach projektu Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ PLUS”.

Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres: agata.szymczak@nfz.gov.pl w terminie do 18 listopada 2019 r.

Ogłoszenie

Opracowanie materiałów merytorycznych dot. żywienia oraz aktywności fizycznej

Narodowy Fundusz Zdrowia, Departament Analiz i Strategii z siedzibą w Warszawie, ul. Pruszkowskiej 17, zaprasza do złożenia wyceny usługi opracowania materiałów merytorycznych dotyczących żywienia oraz aktywności fizycznej dla osób zdrowych oraz pacjentów z podejrzeniem lub rozpoznaniem  chorób wskazanych w programie zarządzania chorobą  w programie POZ Plus, w ramach projektu „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ PLUS”.

NFZ zastrzega, że zapytanie to nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres: anna.chwalek@nfz.gov.pl w terminie do 31 października  2019 r. do godz. 12:00.

Ogłoszenie

Organizacja konferencji i śniadania prasowego

Przedmiotem zamówienia jest w zakresie:

A. organizacja konferencji prasowej wraz z przygotowaniem i publikacją materiału dziennikarskiego oraz przeprowadzaniem wywiadów w trakcie wydarzenia;

B. organizacja i prowadzenie śniadania prasowego,

w ramach realizacji projektu „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ PLUS” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 – OPZ

Załącznik nr 2 – Kosztorys Ofertowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie

Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres: koordynowana@nfz.gov.pl w terminie do dnia 10 lipca 2019 r.

Notatka wybór Wykonawcy.

Poszukiwani eksperci do projektu POZ PLUS

Przedmiotem zamówienia jest wybór 2 ekspertów, którzy uczestniczyć będą w merytorycznym opracowaniu materiałów profilaktycznych do publikacji, z zakresu monitorowania jakości oraz wykonywanych świadczeń/usług w opiece koordynowanej w ramach projektu „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ PLUS”

Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 1

Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres:.agata.szymczak@nfz.gov.pl w terminie do dnia 11 marca 2019 roku.

Usługa przygotowania publikacji edukacyjnej

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa przygotowania i zaprezentowania publikacji edukacyjnej dla realizatorów pilotażu POZ PLUS oraz założenie grupy zamkniętej na Facebooku dla realizatorów pilotażu POZ PLUS oraz jego administracja przez 3 miesiące (90 dni kalendarzowych), w ramach realizacji projektu „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ PLUS” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Ogłoszenie

Załącznik nr 5 – Oświadczenie

Załącznik nr 4 – Deklaracja Wykonawcy

Załącznik nr 3 – Kosztorys Ofertowy

Załącznik nr 2 – Konspekt

Załącznik nr 1 – OPZ

Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres: koordynowana@nfz.gov.pl w terminie do dnia 25 lutego 2019 r.

Notatka wybór oferty

Poszukiwani eksperci do projektu POZ PLUS

Przedmiotem zamówienia jest wybór 2 ekspertów, którzy uczestniczyć będą w merytorycznym opracowaniu materiałów profilaktycznych do publikacji, z zakresu monitorowania jakości oraz wykonywanych świadczeń/usług w opiece koordynowanej w ramach projektu Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ PLUS”

Opis Przedmiotu Zamówienia

Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres:.agata.szymczak@nfz.gov.pl w terminie do dnia 7 lutego 2019 r.

Szkolenia blended-learning dla lekarzy rodzinnych

Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach programu pilotażowego POZ PLUS zamierza wspierać działania lekarzy POZ zmierzające ku rozszerzeniu ich kompetencji w zakresie diagnostyki i terapii dolegliwości bólowych kręgosłupa, stawu biodrowego i barkowego zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii i Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej i Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.

Opis Przedmiotu Zamówienia

Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres: agata.szymczak@nfz.gov.pl w terminie do dnia 25 września 2018 r.