What does it take to make integrated care work?


Wyświetl

Autorzy: The work leading to these results has received funding from the European Community’s Health Programme under grant agreement n° 20121209. The ACT programme is fully aligned with the European Innovation Partnership in Active and Healthy Aging objectives to deploy integrated care for chronically ill patients.

Researchers participating in ACT: C. Bescos, C. Westerteicher (Philips Healthcare); S. Pauws, H. Schonenberg, I. Sokoreli (Philips Research); P. Natsiavas, D. Filos, C. Maramis, I. Chouvarda, N. Maglaveras (Aristotle University Thessaloniki); S. Newman, R. Davidson (City University London); J. Roca, I. Dueñas (IDIBAPS); J. Escarrabill, M. Moharra (AQuAS); J. Cleland (Imperial College); D. Barrett, J. Hatfield, S. Nabb (University of Hull); N. Hart (Guy’s and St Thomas’ NHS Trust); E. de Manuel, J. Mora, S. Ponce (Kronikgune); C. Domingo (OSAKIDETZA); E. Buskens, M. Lahr (UMCG); M. Romano, M. Nalin, I. Baroni (Telbios); A. Pavlickova (NHS 24/SCTT); S. Störk, C. Wahl (University of Würzburg).

Tytuł: What does it take to make integrated care work? A ‘cookbook’ for large-scale deployment of coordinated care and telehealth. A personalised approach that will benefit patients in your organisation.

Tagi: Care coordination and telehealth services. The Advancing Care Coordination and TeleHealth Deployment Programme (ACT). Basque Country. Catalonia. Lombardy. Scotland. Diabetes. Multimorbidity. Adherence. Chronic patients. Primary care. Secondary care. A telehealth integrated asthma/COPD service. Healthcare services.


 

Badanie poziomu satysfakcji pacjentów z funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce i we Włoszech


Wyświetl

Autorzy:  Rutkowska Aneta, Skonieczna Joanna, Olejniczak Dominik

Tytuł: Badanie poziomu satysfakcji pacjentów z funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce i we Włoszech. Analiza porównawcza/ Measuring patient satisfaction in primary health care. Comparative analysis

Streszczenie:

Wprowadzenie i cel pracy

Jakość i jej poprawa powinny stanowić kluczową rolę w sektorze medycznym. Celem badania była ocena poziomu satysfakcji pacjentów z systemu podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce i we Włoszech na podstawie elementów takich jak uzyskiwanie przez pacjenta informacji w procesie leczenia, aspekty estetyczne, czas oczekiwania na wizytę do specjalisty oraz postawy personelu medycznego wobec pacjenta.
Materiał i metoda
Badanie zostało przeprowadzone w Polsce i we Włoszech w 2012 roku. W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Badanie miało charakter anonimowy. Zastosowano dwie wersje ankiet (polską i włoską) złożonych z 25 pytań. Badaniem objęto 200 pełnoletnich osób, 100 osób w Polsce oraz 100 osób we Włoszech. Przedział wiekowy badanych to 18-75 lat.
Wyniki
Polscy respondenci w większości deklarowali, iż najchętniej korzystają z prywatnego sektora ochrony zdrowia (68%). Większość włoskich respondentów (91%) deklaruje częstsze korzystanie z publicznego sektora ochrony zdrowia. W publicznych placówkach dobrze lub bardzo dobrze kompetencje pracowników oceniło, aż 56% polskich badanych oraz około 62% włoskich respondentów. Około 43% polskich badanych oraz 35% włoskich respondentów pozytywnie oceniło system usług zdrowotnych w swoim kraju.
Wnioski
Włoska podstawowa opieka zdrowotna prawdopodobnie wymaga działań mających na celu poprawę przepływu informacji pomiędzy personelem medycznym. Należy również rozważyć przeprowadzenie kontroli oceniających realizację prawa pacjenta do informacji. Funkcjonowanie publicznego sektora opieki zdrowotnej w Polsce powoduje niechęć do korzystania z jego usług. Należy rozważyć implementację rozwiązań mających na celu budowanie pozytywnego wizerunku publicznego systemu ochrony zdrowia w Polsce

Tagi:  Podstawowa opieka zdrowotna. Jakość opieki zdrowotnej. Pacjenci. Primary health care. Quality of health care.  Patients.


 

Integration of primary, secondary health care in the Veneto Region: experimenting the ACG system as a response to the challenging health care needs of a Northern Italian population


Wyświetl

Autor: Maria Chiara Corti

Tytuł: Integration of primary, secondary health care  in the Veneto Region: experimenting the ACG system as a response  to the challenging health care needs of a Northern Italian population

Tagi: Health needs. Social care. Specialist care. Home care. Pallative care. Primary care.

Information Template on Social Inculusion of Young People


Wyświetl

Autor: Massimiliano Mascherini, Anna Ludwinek and Stefanie Ledermaier

Tytuł: Information Template on Social Inculusion of Young People

Streszczenie:

The Social inclusion of young people report looks at employment-focused initiatives and broader, more holistic approaches aimed at fighting social exclusion of youth.

In particular, this report investigates the early implementation of the Youth Guarantee across 10 Member States – Belgium, Bulgaria, Estonia, France, Greece, Ireland, Italy, Poland, Spain and the UK. The Youth Guarantee, inspired by similar guarantee schemes from Finland and Sweden (PDF 78 KB), is now a key policy initiative at European level which aims to provide young people with a good quality offer of a job, continued education, apprenticeship or a traineeship within four months of becoming unemployed or leaving education.

pokaż więcej

Among other topics, this research looks into the early implementation of this policy initiative, currently being rolled out across the EU. The report sheds light on the state of play of Youth Guarantee implementation in the selected countries, highlighting which concrete measures have been put in place. It also features a section on the cost of extending policy interventions to all young people in need of support and discusses barriers and challenges for effective Youth Guarantee implementation.

In addition to employment-focused approaches, the report also discusses broader approaches to the social inclusion and participation of young people. It presents a set of policy measures and good practices aimed at ensuring social inclusion of young people in 11 Member States – Belgium, Denmark, France, Greece, Ireland, Latvia, the Netherlands, Slovenia, Spain, Sweden, and the UK. Broader social inclusion policies include those for youth participation, specific policies for disadvantaged groups and policies for access to services and income support that aim to address to particular needs of special youth populations.

pokaż mniej

Data publikacji: 2010

Tagi: Norwegia