Materiały dla koderów

Materiały dydaktyczne przeznaczone dla osób, które w codziennej pracy zajmują się kodowaniem świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja neurologiczna i kardiologiczna, w szpitalach i zakładach rehabilitacji leczniczej, opracowane w ramach projektu Akademia NFZ:

Ćwiczenia z kodowania