Film 9 Opieka koordynowana – Postępowanie po hospitalizacji.

Informator dla pacjenta z zakresu wybranych świadczeń medycznych.

Film odpowiada na pytania jak ważna jest karta informacyjna ze szpitala, co należy z nią zrobić, kiedy umowić się na wizytę do lekarza POZ, jak interpretować zalecenia poszpitalne i w jaki sposób przygotować się na wizytę do lekarza POZ, jak interpretować zalecenia poszpitalne i w jaki sposób przygotować się i rozpocząć plan leczenia.

Film 10 Opieka koordynowana – Katalog innych form pomocy pacjentowi.

Informator dla pacjenta z zakresu wybranych świadczeń medycznych.

Film porusza kwestie: w jakich przypadkach można zwrócić się do instytucji pomocy społecznej, jaka jest procedura postępowania w celu uzyskania uprawnień do świadczeń; zagadnienia dotyczące refundacji na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze NFZ; kwalifikacje do objęcia świadczeniem opieki długoterminowej i wsparcie fundacji.