Wdrożenie Projektu POZ Plus – Plan monitorowania i ewaluacji opieki koordynowanej


Pobierz

Tytuł: Wdrożenie Projektu POZ Plus – Plan monitorowania i ewaluacji opieki koordynowanej

Streszczenie: Raport dotyczący planu monitorowania i ewaluacji opieki koordynowanej
opracowano na zlecenie Narodowego Funduszu Zdrowia przez Bank Światowy
w ramach realizacji projektu pn. „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie
do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II
Faza pilotażowa – model POZ PLUS”

Badanie dot. korzystania z publicznej opieki zdrowotnej

badania_okładkav2
Pobierz

Tytuł: Badanie dot. korzystania z publicznej opieki zdrowotnej – raport Danae

Streszczenie: Raport z badania przeprowadzonego na zlecenie Narodowego Funduszu Zdrowia przez firmę DANAE w ramach realizacji projektu pn. „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ PLUS”

Analiza finansowa – Model 3: Kompleksowa Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna (KAOZ) dla osób starszych po hospitalizacji

Pobierz

Tytuł: Analiza finansowa – Model 3

Streszczenie: Niniejszy dokument opisuje z punktu widzenia finansów, działanie modelu opieki koordynowanej pn. Kompleksowa Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna (KAOZ)

Celem opracowania modelu finansowego jest:

1. przedstawienie założeń finansowych w wartościach liczbowych,
2. umożliwienie dokonywania symulacji finansowych uwzględniających różne elementy założeń,
3. dokonanie wstępnego planowania finansowego dla projektu

Analiza finansowa – Model 2: Kompleksowa Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna (KAOZ)

Pobierz

Tytuł: Analiza finansowa – Model 2

Streszczenie: Niniejszy dokument opisuje z punktu widzenia finansów, działanie modelu opieki koordynowanej pn. Kompleksowa Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna (KAOZ).

Celem opracowania modelu finansowego jest:
1. przedstawienie założeń finansowych w wartościach liczbowych,
2. umożliwienie dokonywania symulacji finansowych uwzględniających różne elementy założeń,
3. dokonanie wstępnego planowania finansowego dla projektu

Analiza finansowa – Model 1: Poszerzona podstawowa opieka zdrowotna (POZ+)

Pobierz

Tytuł: Analiza finansowa – Model 1

Streszczenie: Niniejszy dokument opisuje z punktu widzenia finansów, działanie modelu opieki koordynowanej pn. Poszerzona podstawowa opieka zdrowotna (POZ+).

Celem opracowania modelu finansowego jest:
1. przedstawienie założeń finansowych w wartościach liczbowych,
2. umożliwienie dokonywania symulacji finansowych uwzględniających różne elementy założeń,
3. dokonanie wstępnego planowania finansowego dla projektu

Prewencja – wzorcowe działania w podstawowej opiece medycznej – analizy


Pobierz

Tytuł: Prewencja – wzorcowe działania w podstawowej opiece medycznej – analizy

Streszczenie: Głównym celem badania było odnalezienie najbardziej aktualnych, najlepiej udokumentowanych i potwierdzonych wytycznych we wszystkich przyjętych dziedzinach (palenie, nadwaga/ odżywianie, alkohol, niska sprawność fizyczna, wysokie ciśnienie krwi, wysoki poziom cholesterolu i innych lipidów, spożycie soli, wywiad rodzinny, cukrzyca, choroby układu sercowo-naczyniowego, przewlekłe choroby układu oddechowego, depresja, otępienie starcze, wzrok, słuch, ryzyko upadku, choroby onkologiczne, anemia, gruźlica, osteoporoza, wady postawy) oraz we wszystkich grupach wiekowych.
Autorzy mieli za zadanie odnaleźć „najbliższe dostępne” i „najlepsze dostępne” zalecenia. Oznaczało to w pierwszej kolejności odnalezienie zaleceń w Polsce, następnie w Europie, a potem – jeśli nie były one uznawane – na arenie międzynarodowej. Za najlepsze uznano zalecenia najnowsze i oparte na faktycznych danych z metaanalizy oraz – jeśli takowe były dostępne – poparte randomizowanymi badaniami kontrolowanymi (RCT).
Ze względu na fakt, iż niniejsze opracowanie ma charakter przeglądu, Autorzy w pierwszej kolejności wybierali wytyczne i rekomendacje organizacji naukowych, a dopiero w dalszych działaniach publikacje na temat pojedynczego badania.

Podręcznik – Podstawowa Opieka Zdrowotna. Budowanie, prowadzenie, zarządzanie POZ.


Pobierz

Tytuł: Podręcznik – Podstawowa Opieka Zdrowotna. Budowanie, prowadzenie, zarządzanie POZ.

Streszczenie: Celem niniejszego opracowania jest przede wszystkim przedstawienie aktualnej praktyki w obszarze organizacji i zarządzania w podmiotach podstawowej opieki zdrowotnej, funkcjonujących w polskim systemie ochrony zdrowia. Jego autorami są eksperci w zakresie prawa, zdrowia publicznego i medycyny rodzinnej, posiadający wieloletnie doświadczenie z pracy w Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Opracowanie skierowane jest przede wszystkim do lekarzy, pielęgniarek i położnych POZ, będących zarówno właścicielami praktyk i przychodni, jak i zatrudnionych na podstawie różnego rodzaju umów.

Narzędzia wsparcia dla zarządzania chorobami przewlekłymi (self-management)


Pobierz

Tytuł: Narzędzia wsparcia dla zarządzania chorobami przewlekłymi (self-management)

Streszczenie: Raport powstał w ramach umowy RAS pomiędzy Bankiem Światowym (BŚ), a Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ).
Celem raportu jest przedstawienie wybranych narzędzi wsparcia pacjentów i zespołów medycznych w zarządzaniu chorobami przewlekłymi.
Raport stworzony był jako zbiór inspiracji do tworzenia narzędzi na poziomie POZ i danej społeczności odpowiadających problemom i możliwości