Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego


Wyświetl

Autor:  Marcin Wawrzyniak (red.), Mariusz Bryła, Anna Flaga-Martynek, Bartosz Korbus, dr inż. Marcin Kozak, Piotr Łasowski, dr hab. prof. Andrzej Panasiuk, Patryk Piwowar, Radosław Polowy, Alina Sarnacka, Dawid Zalewski.

Tytuł: Ustawa o działalności leczniczej – podsumowanie dwóch lat funkcjonowania

Opublikowane: 2014

Opis: Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Partnerstwo publiczno-prywatne” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.1. „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”, Poddziałanie 2.1.3. „Wsparcie systemowe na rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw”.