Bieg w miejscu

 300px_19_Bieg-w-miejscu

Ogólnorozwojowe, wytrzymałościowe.

Dzieci / Młodzi dorośli / Seniorzy

Instrukcja wykonania:

1. Przyjmij pozycję stojącą.
2. Wykonaj dynamiczny bieg z jednoczesną naprzemianstronną pracą ramion.
3. Wykonaj to ćwiczenie w 3 seriach po 30 sekund.

Komentarz: Utrzymuj stopy nisko nad podłożem. Głowa lekko uniesiona, plecy proste. Pamiętaj o równomiernym oddechu. Wykonaj ćwiczenie w umiarkowanym tempie. Jeżeli chcesz zwiększyć intensywność, to zwiększ tempo wykonywania ćwiczenia. Ćwiczenie to możesz wykonać z niewielkim obciążeniem (np. małe butelki wody lub ciężarki w obu dłoniach).