Badanie dot. korzystania z publicznej opieki zdrowotnej

badania_okładkav2
Pobierz

Tytuł: Badanie dot. korzystania z publicznej opieki zdrowotnej – raport Danae

Streszczenie: Raport z badania przeprowadzonego na zlecenie Narodowego Funduszu Zdrowia przez firmę DANAE w ramach realizacji projektu pn. „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ PLUS”