Bez-nazwy-1

   i 

W ramach realizacji projektu pilotażowego pn. „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ PLUS”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi ankietowe badania ewaluacyjne PROM, PREM i PAM oceniające satysfakcję pacjentów w ramach realizacji ogólnopolskiego pilotażu programu POZ PLUS. Celem badania jest poznanie opinii pacjentów i personelu medycznego na temat ich samopoczucia, postrzeganego zdrowia czy warunków pracy w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Pierwsza tura badań prowadzona była  od listopada 2019 roku do końca kwietnia 2020.

Obecnie NFZ przy wsparciu Banku Światowego, który pełni rolę doradczą w realizacji całego projektu, oraz z realizującą badanie firmą Danae przystąpił do realizacji II tury badań.

Wyniki dwóch tur badań PROM, PREM i PAM pomogą nam w wypracowaniu zasad poprawy funkcjonujących rozwiązań w całej Polsce jak również, mamy nadzieję, poszerzą wiedzę placówek na temat grupy pacjentów, którą się opiekują.

Do udziału w badaniu zapraszamy w szczególności pacjentów ze zdiagnozowanymi chorobami:

pulmunologia

Astmą lub\i POChP

cukrzyca

Cukrzycą typu II

rehabilitacja

Zespołami bólowymi kręgosłupa

znacznikUdział w badaniu można wziąć poprzez wypełnienie ankiety:

  • poprzez komputer z pomocą ankietera (w placówce)
  • samodzielnie na papierze (w placówce lub w domu)
    • samodzielnie przez internet
      • telefonicznie podczas rozmowy z ankieterem lub wybranym opiekunem badania w danej placówce POZ biorącej udział w badaniu

znacznik3Badanie odbywa się dwukrotnie:

  • 1 tura badań – koniec IV kwartału 2019 r. i I kwartał 2020 r.
  • 2 tura badań – koniec IV kwartału 2020 r. i I kwartał 2021 r.

znacznik2Badanie ma charakter anonimowy.

Zebrane dane posłużą wyłącznie do celów niezbędnych do prowadzenia badań naukowych i nie będą udostępniane ani przetwarzane w żadnym innym celu.


Pismo Prezesa NFZ do dyrektorów POZ PLUS
Pismo Prezesa_Dyrektorzy POZ_Kontrolne
NFZ_list do opiekunów II tury badań ewaluacyjnych PROM PREM PAM

ulotka

PLAKAT

i