Bez-nazwy-1

   i 


Narodowy Fundusz Zdrowia przeprowadza od końca IV kwartału 2019 roku oraz przez I kwartał 2020 roku, badania ankietowe oceniające satysfakcję pacjentów w ramach realizacji ogólnopolskiego pilotażu programu POZ PLUS. Celem badania jest poznanie opinii pacjentów i personelu medycznego na temat ich samopoczucia, postrzeganego zdrowia czy warunków pracy w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Wyniki badania pomogą nam w wypracowaniu zasad poprawy funkcjonujących rozwiązań w całej Polsce jak również, mamy nadzieję, poszerzą wiedzę placówek na temat grupy pacjentów, którą się opiekują. Badanie zostało przygotowane we współpracy z Bankiem Światowym, który pełni rolę doradczą w realizacji całego projektu pilotażu POZ PLUS.

Do udziału w badaniu zapraszamy w szczególności pacjentów ze zdiagnozowanymi chorobami:

pulmunologia

Astmą lub\i POChP

cukrzyca

Cukrzycą typu II

rehabilitacja

Zespołami bólowymi kręgosłupa

znacznikUdział w badaniu można wziąć poprzez wypełnienie ankiety:

  • poprzez komputer z pomocą ankietera (w placówce)
  • samodzielnie na papierze (w placówce lub w domu)
    • samodzielnie przez internet
      • telefonicznie podczas rozmowy z ankieterem lub wybranym opiekunem badania w danej placówce POZ biorącej udział w badaniu

znacznik3Badanie odbywa się dwukrotnie:

  • 1 tura badań – koniec IV kwartału 2019 r. i I kwartał 2020 r.
  • 2 tura badań – koniec IV kwartału 2020 r. i I kwartał 2021 r.

znacznik2Badanie ma charakter anonimowy.

Zebrane dane posłużą wyłącznie do celów niezbędnych do prowadzenia badań naukowych i nie będą udostępniane ani przetwarzane w żadnym innym celu.


Pismo Prezesa NFZ do dyrektorów POZ PLUS
Pismo Prezesa_Dyrektorzy POZ_Kontrolne

ulotka

PLAKAT

i