Automasaż w dolegliwościach bólowych kręgosłupa odcinek szyjny

Film stanowi instruktaż automasażu odcinka szyjnego kręgosłupa. We wprowadzeniu opisuje jakie mięśnie wpływają w sposób bezpośredni lub pośredni na dolegliwości bólowe w odcinku szyjnym a następnie pokazuje jak kolejno rozmasować poszczególne  mięśnie aby wykonać pełna sesję automasażu.

00:00 – 04:33 Wiadomości wprowadzające

04:34 Część praktyczna:

04:34 Kolejność opracowania tkanek miękkich wpływających na funkcje odcinka szyjnego kręgosłupa

04:35 Automasaż w celu normalizacji mięśni dźwigacza łopatki

05:58 Automasaż w celu normalizacji żeber i mięśnia prostownika grzbietu w odcinku szyjnym kręgosłupa

7:14 automasaż w celu normalizacji mięśni pochyłych i przywrócenia prawidłowej funkcji splotu ramiennego