Szkolenia blended-learning dla lekarzy rodzinnych

Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach programu pilotażowego POZ PLUS zamierza wspierać działania lekarzy POZ zmierzające ku rozszerzeniu ich kompetencji w zakresie diagnostyki i terapii dolegliwości bólowych kręgosłupa, stawu biodrowego i barkowego zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii i Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej i Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.

Opis Przedmiotu Zamówienia

Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres: agata.szymczak@nfz.gov.pl w terminie do dnia 25 września 2018 r.

Przygotowanie szkolenia e-learning dla promotorów zdrowia

W ramach realizacji projektu „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ PLUS” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego wiedza Edukacja Rozwój, Narodowy Fundusz Zdrowia poszukuje wykonawcy szkolenia e-learningowego dla promotorów zdrowia w zakresie edukacji zdrowotnej prowadzonej w POZ PLUS.

Opis Przedmiotu Zamówienia

Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres: agata.szymczak@nfz.gov.pl w terminie do dnia 14 sierpnia 2018 r.

Kontakt

Biuro Projektu POZ PLUS: koordynowana@nfz.gov.pl

Zespół POZ PLUS:
Dolnośląski OW NFZ: koordynowana@nfz-wroclaw.pl
Kujawsko-Pomorski OW NFZ: pozplus@nfz-bydgoszcz.pl
Lubelski OW NFZ: pozplus@nfz-lublin.pl
Lubuski OW NFZ: pozplus@nfz-zielonagora.pl
Łódzki OW NFZ: koordynowana@nfz-lodz.pl
Małopolski OW NFZ: pozplus@nfz-krakow.pl
Mazowiecki OW NFZ: koordynowana@nfz-warszawa.pl
Opolski OW NFZ: koordynowana@nfz-opole.pl
Podkarpacki OW NFZ: koordynowana@nfz-rzeszow.pl
Podlaski OW NFZ: koordynowana.pozplus@nfz-bialystok.pl
Pomorski OW NFZ: pozplus@nfz-gdansk.pl
Śląski OW NFZ: koordynowana_pozplus@nfz-katowice.pl
Świętokrzyski OW NFZ: pozplus@nfz-kielce.pl
Warmińsko-Mazurski OW NFZ: poz.plus@nfz-olsztyn.pl
Wielkopolski OW NFZ: koordynowana@nfz-poznan.pl
Zachodniopomorski OW NFZ: pozplus@nfz-szczecin.pl

Zalecenia i wytyczne dla realizatorów programu pilotażowego (Świadczeniodawca i OW NFZ)