Indywidualny program odżywiania dla pacjentów z zespołem metabolicznym.


Pobierz
* W celu prawidłowego wyświetlania e-booka, zalecamy korzystanie z Adobe Acrobat

 

Biuro projektu POZ PLUS oddaje w Państwa ręce e-book poświęcony odżywianiu w Zespole metabolicznym, w którym osoby borykające się z tym schorzeniem mogą korzystać z 5-dniowych autorskich zestawów dietetycznych, o zróżnicowanej kaloryczności, przygotowanych przez dietetyków zatrudnionych w placówkach POZ PLUS.

Depresja – kompendium wiedzy dla pacjenta


Pobierz
* W celu prawidłowego wyświetlania e-booka, zalecamy korzystanie z Adobe Acrobat

E-book powstał w trosce o wszystkich, którzy odczuwają smutek i przygnębienie od dłuższego czasu. Materiał ma formę poradnika, z którego dowiedzą się Państwo w jaki sposób można rozróżnić czy stan, z którym macie do czynienia to już depresja.
Zawarte w nim informację tworzą zbiór wytycznych jak zapobiegać depresji oraz kiedy należy zgłosić się po pomoc do profesjonalisty.

Udzielanie porad w formie świadczeń telemedycznych


Zapisz się

Niniejszy kurs skierowany jest głównie dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, dzięki któremu uzyskają informację na temat udzielania świadczeń zdrowotnych przy pomocy systemów teleinformatycznych.

W szkoleniu znajdują się informacje m.in. o :

  • podstawach prawnych;
  • korzyściach i ograniczeniach teleporad;
  • organizacji teleporad w POZ;
  • pacjentach z trudnościami w komunikacji;
  • rozwiązaniach wspomagających teleporady;
  • standardach postępowania.

Analiza finansowa – Model 3: Kompleksowa Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna (KAOZ) dla osób starszych po hospitalizacji

Pobierz

Tytuł: Analiza finansowa – Model 3

Streszczenie: Niniejszy dokument opisuje z punktu widzenia finansów, działanie modelu opieki koordynowanej pn. Kompleksowa Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna (KAOZ)

Celem opracowania modelu finansowego jest:

1. przedstawienie założeń finansowych w wartościach liczbowych,
2. umożliwienie dokonywania symulacji finansowych uwzględniających różne elementy założeń,
3. dokonanie wstępnego planowania finansowego dla projektu

Analiza finansowa – Model 2: Kompleksowa Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna (KAOZ)

Pobierz

Tytuł: Analiza finansowa – Model 2

Streszczenie: Niniejszy dokument opisuje z punktu widzenia finansów, działanie modelu opieki koordynowanej pn. Kompleksowa Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna (KAOZ).

Celem opracowania modelu finansowego jest:
1. przedstawienie założeń finansowych w wartościach liczbowych,
2. umożliwienie dokonywania symulacji finansowych uwzględniających różne elementy założeń,
3. dokonanie wstępnego planowania finansowego dla projektu

Analiza finansowa – Model 1: Poszerzona podstawowa opieka zdrowotna (POZ+)

Pobierz

Tytuł: Analiza finansowa – Model 1

Streszczenie: Niniejszy dokument opisuje z punktu widzenia finansów, działanie modelu opieki koordynowanej pn. Poszerzona podstawowa opieka zdrowotna (POZ+).

Celem opracowania modelu finansowego jest:
1. przedstawienie założeń finansowych w wartościach liczbowych,
2. umożliwienie dokonywania symulacji finansowych uwzględniających różne elementy założeń,
3. dokonanie wstępnego planowania finansowego dla projektu

Prewencja – wzorcowe działania w podstawowej opiece medycznej – analizy


Pobierz

Tytuł: Prewencja – wzorcowe działania w podstawowej opiece medycznej – analizy

Streszczenie: Głównym celem badania było odnalezienie najbardziej aktualnych, najlepiej udokumentowanych i potwierdzonych wytycznych we wszystkich przyjętych dziedzinach (palenie, nadwaga/ odżywianie, alkohol, niska sprawność fizyczna, wysokie ciśnienie krwi, wysoki poziom cholesterolu i innych lipidów, spożycie soli, wywiad rodzinny, cukrzyca, choroby układu sercowo-naczyniowego, przewlekłe choroby układu oddechowego, depresja, otępienie starcze, wzrok, słuch, ryzyko upadku, choroby onkologiczne, anemia, gruźlica, osteoporoza, wady postawy) oraz we wszystkich grupach wiekowych.
Autorzy mieli za zadanie odnaleźć „najbliższe dostępne” i „najlepsze dostępne” zalecenia. Oznaczało to w pierwszej kolejności odnalezienie zaleceń w Polsce, następnie w Europie, a potem – jeśli nie były one uznawane – na arenie międzynarodowej. Za najlepsze uznano zalecenia najnowsze i oparte na faktycznych danych z metaanalizy oraz – jeśli takowe były dostępne – poparte randomizowanymi badaniami kontrolowanymi (RCT).
Ze względu na fakt, iż niniejsze opracowanie ma charakter przeglądu, Autorzy w pierwszej kolejności wybierali wytyczne i rekomendacje organizacji naukowych, a dopiero w dalszych działaniach publikacje na temat pojedynczego badania.

Podręcznik – Podstawowa Opieka Zdrowotna. Budowanie, prowadzenie, zarządzanie POZ.


Pobierz

Tytuł: Podręcznik – Podstawowa Opieka Zdrowotna. Budowanie, prowadzenie, zarządzanie POZ.

Streszczenie: Celem niniejszego opracowania jest przede wszystkim przedstawienie aktualnej praktyki w obszarze organizacji i zarządzania w podmiotach podstawowej opieki zdrowotnej, funkcjonujących w polskim systemie ochrony zdrowia. Jego autorami są eksperci w zakresie prawa, zdrowia publicznego i medycyny rodzinnej, posiadający wieloletnie doświadczenie z pracy w Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Opracowanie skierowane jest przede wszystkim do lekarzy, pielęgniarek i położnych POZ, będących zarówno właścicielami praktyk i przychodni, jak i zatrudnionych na podstawie różnego rodzaju umów.