Zakończenie pilotażu

Wszystko co dobre czasem się kończy….

W dniu 30 września 2021 r. zakończyła się realizacja projektu POZ PLUS.

Mieliśmy przyjemność i ogromną satysfakcję współpracować ze świadczeniodawcami, którzy świadomi swoich możliwości kompetencyjnych i praktycznych podjęli się zweryfikować jego założenia wykorzystując organizacyjne możliwości własnych praktyk czy zakładów opieki zdrowotnej.

Wspólnie podejmowaliśmy trud pokonywania niedogodności oraz szeroko rozumianych problemów dostosowawczych w implementowaniu zmian i nowych rozwiązań projektowych.

Jesteśmy wdzięczni za codzienną kreację, cierpliwość i pracowitość w tworzeniu merytorycznych podstaw dla opieki koordynowanej w krajowy system podstawowej opieki zdrowotnej.

Dziękujemy za zaangażowanie i entuzjazm w wykonywanie pracy ukierunkowanej na podniesienie jakości i efektywności w opiece nad pacjentami oraz wytyczającej współczesne, szerokie horyzonty zmian.

Dla Nas był to czas dużej niepewności czasem krytyki, spięć i zwątpień ale przede wszystkim wielkiej radości z poznania Państwa.

Wiele emocji już za Nami, teraz czas podsumowań, analiz i racjonalnych, nowatorskich rozwiązań systemowych.

Dziękując za udział w projekcie składamy życzenia sukcesów zawodowych oraz satysfakcji z usprawniania pracy na rzecz lepszej opieki nad pacjentami.

Zespól Projektu POZ PLUS w NFZ

Zapobieganie, wykrywanie i leczenie depresji na poziomie POZ


Pobierz
* W celu prawidłowego wyświetlania e-booka, zalecamy korzystanie z Adobe Acrobat

Biuro projektu POZ PLUS oddaje w Państwa ręce materiał informacyjny dedykowany wczesnemu wykrywaniu i leczeniu depresji w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej do wykorzystania w codziennej pracy z pacjentami.
“Naszą intencją było zebranie informacji, które mogą być przydatne dla lekarzy rodzinnych w rozpoczynaniu diagnostyki i leczenia pacjentów chorujących na depresję. Celem niniejszego materiału jest przypomnienie tych założeń oraz przekazanie ich w formie, która może być przystępna w realiach pracy klinicznej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. To materiał dla całych zespołów podstawowej opieki zdrowotnej, również pielęgniarek i położnych współpracujących z lekarzami rodzinnymi.

Ocena palpacyjna mięśni

Ocena palpacyjna mięśni w ramach rekomendacji PTF, PTMR i KLR w zakresie fizjoterapii w dolegliwościach bólowych kręgosłupa, stawu biodrowego i zespole bolesnego barku

04:44 Ocena na tylno-górnej powierzchni krętacza większego kości udowej
05:44 Ocena na powierzchni przyśrodkowej uda, 10 cm powyżej szpary stawu kolanowego
06:57 Ocena na krętarzu mniejszym kości udowej
08:05 Ocena na guzowatości pośladkowej kości udowej
08:55 Ocena na kolcu biodrowym tylnym górnym
09:48 Ocena na kolcu biodrowym przednim górnym
10:50 Ocena na brzegu bocznym kości krzyżowej
11:38 Ocena na części przyśrodkowej wargi wewnętrznej talerza kości biodrowej
12:38 Ocena na żebrach chrzęstnych  1-5 w okolicy mostka
14:40 Ocena na kącie górnym łopatki
15: 28 Ocena na wyrostu kruczym łopatki
16:22 Ocena na guzku większym kości ramiennej
17:20 Ocena na wyrostkach poprzecznych kręgów szyjnych C3-6
18:20 Ocena na wyrostkach poprzecznych dwóch pierwszych kręgów szyjnych C1-2
19:40 Ocena na brzegu bocznym łopatki
20:04 Ocena na brzegu przyśrodkowym łopatki
21:02 Ocena na grzebieniu guzka większego kości ramiennej
22:01 Ocena na bocznej powierzchni wyrostków kolczystych Th 5-7
22:57 Ocena na żebrach chrzęstnych VI-VIII
23:53 Ocena na wardze zewnętrznej talerza kości biodrowej w najwyższym punkcie
24:41 Ocena na trójkątnym początku grzebienia łopatki
25:35 Ocen na krawędzi górnej grzebienia łopatki
26:28 Ocena na powierzchni górnej części barkowej obojczyka
27:24 Ocena na guzowatości naramiennej kości ramiennej

Automasaż w zespole bolesnego barku

Film stanowi instruktaż automasażu w zespole bolesnego barku.  Opisuje jakie mięśnie i tkanki miękkie wpływają w sposób bezpośredni lub pośredni na dolegliwości bólowe barku a następnie pokazuje jak kolejno rozmasować poszczególne tkanki miękkie i mięśnie wchodzące między sobą w zależności strukturalne aby wykonać pełna sesję automasażu.

00:00 – 01:45 Wiadomości wprowadzające
01:46 Część praktyczna:
01:46  Kolejność opracowania tkanek miękkich wpływających na funkcję stawu barkowego
02:38 Automasaż w celu normalizacji mięśni dźwigaczy żeber i mięśnia prostownika grzbietu
05: 58 Automasaż w celu rozluźnienia mięśnia nadgrzebieniowego, podgrzebieniowego i obłego mniejszego
7:38 Automasaż w celu normalizacji mięśni pochyłych i przywrócenie prawidłowej funkcji splotu ramiennego
8:40 Automasaż w celu normalizacji mięśnia piersiowego większego
10:16 Automasaż mięśnia naramiennego w celu rozluźnienia mięśnia czworobocznego grzbietowego

 

Automasaż w dolegliwościach bólowych stawu biodrowego

Film stanowi instruktaż automasażu stawu biodrowego. Opisuje do czego z czasem prowadzą dolegliwości bólowe na tle zwyrodnieniowym w obrębie biodra jak np. zmniejszenie zakresu ruchu w stawie, wzrostu osłabienia mięśni, stopniowej utraty stabilnej i zrównoważonej postawy ciała czy zaburzeń lokomocji.  Opisuje jakie mięśnie wpływają w sposób bezpośredni lub pośredni na dolegliwości bólowe w stawie biodrowym a następnie pokazuje jak kolejno rozmasować poszczególne  mięśnie aby wykonać pełna sesję automasażu.

00:00 – 02:27 Wiadomości wprowadzające
02:28 Część praktyczna:
02:28  Kolejność opracowania tkanek miękkich wpływających na funkcję stawu biodrowego

Automasaż w dolegliwościach bólowych kręgosłupa odcinek szyjny

Film stanowi instruktaż automasażu odcinka szyjnego kręgosłupa. We wprowadzeniu opisuje jakie mięśnie wpływają w sposób bezpośredni lub pośredni na dolegliwości bólowe w odcinku szyjnym a następnie pokazuje jak kolejno rozmasować poszczególne  mięśnie aby wykonać pełna sesję automasażu.

00:00 – 04:33 Wiadomości wprowadzające
04:34 Część praktyczna:
04:34 Kolejność opracowania tkanek miękkich wpływających na funkcje odcinka szyjnego kręgosłupa
04:35 Automasaż w celu normalizacji mięśni dźwigacza łopatki
05:58 Automasaż w celu normalizacji żeber i mięśnia prostownika grzbietu w odcinku szyjnym kręgosłupa
7:14 automasaż w celu normalizacji mięśni pochyłych i przywrócenia prawidłowej funkcji splotu ramiennego

Automasaż w dolegliwościach bólowych odcinka lędźwiowo krzyżowego

Film stanowi instruktaż automasażu odcinka lędźwiowo-krzyżowego  kręgosłupa. Opisuje jakie mięśnie wpływają w sposób bezpośredni lub pośredni na dolegliwości bólowe w tym odcinku kręgosłupa a następnie pokazuje jak kolejno rozmasować poszczególne  mięśnie aby wykonać pełna sesję automasażu. Jasno przyczyny bólów kręgosłupa w tym odcinku autorzy podają ciężką pracę fizyczną, wykonywanie czynności powtarzalnych, niewłaściwą postawę, dźwiganie ciężarów, wydłużony czas przebywania w pozycji siedzącej bądź stojącej.

00:00 – 03:15 Wiadomości wprowadzające
03:16 Część praktyczna:
03:16 Kolejność opracowania tkanek miękkich wpływających na funkcję kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym
03:24 Automasaż mający na celu normalizację mięśnia gruszkowatego i biodrowo-lędźwiowego
7:13 Normalizacja napięcia więzadła krzyżowo-guzowego

Automasaż w dolegliwościach bólowych odcinka piersiowego kręgosłupa

Film stanowi instruktaż automasażu odcinka piersiowego kręgosłupa. Opisuje jakie mięśnie wpływają w sposób bezpośredni lub pośredni na dolegliwości bólowe w odcinku piersiowym a następnie pokazuje jak kolejno rozmasować poszczególne  mięśnie aby wykonać pełna sesję automasażu. Autorzy zwracają uwagę, że wzrost ryzyka dolegliwości bólowych ma miejsce u osób otyłych, prowadzących siedzący tryb życia i jest powiązany z innymi zaburzeniami mięśniowo-szkieletowymi, w tym wadami postawy.

00:00 – 02:48 Wiadomości wprowadzające
02:49 Część praktyczna:
02:49 Kolejność opracowania tkanek miękkich wpływających na funkcje piersiowego odcinka kręgosłupa
02:54 Automasaż normalizujący napięcie mięśnia najszerszego grzbietu
06:11 Automasaż mięśnia naramiennego w celu rozluźnienia mięśnia czworobocznego grzbietu
07:31 Automasaż powięzi piersiowo-lędźwiowej
08:32 Automasaż normalizujący napięcie mięśnia prostownika grzbietu w odcinku piersiowym kręgosłupa

Wdrożenie Projektu POZ Plus – Plan monitorowania i ewaluacji opieki koordynowanej


Pobierz

Tytuł: Wdrożenie Projektu POZ Plus – Plan monitorowania i ewaluacji opieki koordynowanej

Streszczenie: Raport dotyczący planu monitorowania i ewaluacji opieki koordynowanej
opracowano na zlecenie Narodowego Funduszu Zdrowia przez Bank Światowy
w ramach realizacji projektu pn. „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie
do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II
Faza pilotażowa – model POZ PLUS”