Ocena palpacyjna mięśni

Ocena palpacyjna mięśni w ramach rekomendacji PTF, PTMR i KLR w zakresie fizjoterapii w dolegliwościach bólowych kręgosłupa, stawu biodrowego i zespole bolesnego barku

04:44 Ocena na tylno-górnej powierzchni krętacza większego kości udowej

05:44 Ocena na powierzchni przyśrodkowej uda, 10 cm powyżej szpary stawu kolanowego

06:57 Ocena na krętarzu mniejszym kości udowej

08:05 Ocena na guzowatości pośladkowej kości udowej

08:55 Ocena na kolcu biodrowym tylnym górnym

09:48 Ocena na kolcu biodrowym przednim górnym

10: 50 Ocena na brzegu bocznym kości krzyżowej

11: 38 Ocena na części przyśrodkowej wargi wewnętrznej talerza kości biodrowej

12:38 Ocena na żebrach chrzęstnych  1-5 w okolicy mostka

14:40 Ocena na kącie górnym łopatki

15: 28 Ocena na wyrostu kruczym łopatki

16:22 Ocena na guzku większym kości ramiennej

17:20 Ocena na wyrostkach poprzecznych kręgów szyjnych C3-6

18:20 Ocena na wyrostkach poprzecznych dwóch pierwszych kręgów szyjnych C1-2

19:40 Ocena na brzegu bocznym łopatki

20:04 Ocena na brzegu przyśrodkowym łopatki

21:02 Ocena na grzebieniu guzka większego kości ramiennej

22:01 Ocena na bocznej powierzchni wyrostków kolczystych Th 5-7

22:57 Ocena na żebrach chrzęstnych VI-VIII

23:53 Ocena na wardze zewnętrznej talerza kości biodrowej w najwyższym punkcie

24:41 Ocena na trójkątnym początku grzebienia łopatki

25:35 Ocen na krawędzi górnej grzebienia łopatki

26:28 Ocena na powierzchni górnej części barkowej obojczyka

27: 24 Ocena na guzowatości naramiennej kości ramiennej

Automasaż w zespole bolesnego barku

Film stanowi instruktaż automasażu w zespole bolesnego barku.  Opisuje jakie mięśnie i tkanki miękkie wpływają w sposób bezpośredni lub pośredni na dolegliwości bólowe barku a następnie pokazuje jak kolejno rozmasować poszczególne tkanki miękkie i mięśnie wchodzące między sobą w zależności strukturalne aby wykonać pełna sesję automasażu.

00:00 – 01:45 Wiadomości wprowadzające

01:46 Część praktyczna:

01:46  Kolejność opracowania tkanek miękkich wpływających na funkcję stawu barkowego

02:38 Automasaż w celu normalizacji mięśni dźwigaczy żeber i mięśnia prostownika grzbietu

05: 58 Automasaż w celu rozluźnienia mięśnia nadgrzebieniowego, podgrzebieniowego i obłego mniejszego

7:38 Automasaż w celu normalizacji mięśni pochyłych i przywrócenie prawidłowej funkcji splotu ramiennego

8:40 Automasaż w celu normalizacji mięśnia piersiowego większego

10:16 Automasaż mięśnia naramiennego w celu rozluźnienia mięśnia czworobocznego grzbietowego

 

Automasaż w dolegliwościach bólowych stawu biodrowego

Film stanowi instruktaż automasażu stawu biodrowego. Opisuje do czego z czasem prowadzą dolegliwości bólowe na tle zwyrodnieniowym w obrębie biodra jak np. zmniejszenie zakresu ruchu w stawie, wzrostu osłabienia mięśni, stopniowej utraty stabilnej i zrównoważonej postawy ciała czy zaburzeń lokomocji.  Opisuje jakie mięśnie wpływają w sposób bezpośredni lub pośredni na dolegliwości bólowe w stawie biodrowym a następnie pokazuje jak kolejno rozmasować poszczególne  mięśnie aby wykonać pełna sesję automasażu.

00:00 – 02:27 Wiadomości wprowadzające

02:28 Część praktyczna:

02:28  Kolejność opracowania tkanek miękkich wpływających na funkcję stawu biodrowego

Automasaż w dolegliwościach bólowych odcinka lędźwiowo krzyżowego

Film stanowi instruktaż automasażu odcinka lędźwiowo-krzyżowego  kręgosłupa. Opisuje jakie mięśnie wpływają w sposób bezpośredni lub pośredni na dolegliwości bólowe w tym odcinku kręgosłupa a następnie pokazuje jak kolejno rozmasować poszczególne  mięśnie aby wykonać pełna sesję automasażu. Jasno przyczyny bólów kręgosłupa w tym odcinku autorzy podają ciężką pracę fizyczną, wykonywanie czynności powtarzalnych, niewłaściwą postawę, dźwiganie ciężarów, wydłużony czas przebywania w pozycji siedzącej bądź stojącej.

00:00 – 03:15 Wiadomości wprowadzające

03:16 Część praktyczna:

03:16 Kolejność opracowania tkanek miękkich wpływających na funkcję kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym

03:24 Automasaż mający na celu normalizację mięśnia gruszkowatego i biodrowo-lędźwiowego

7:13 Normalizacja napięcia więzadła krzyżowo-guzowego

Automasaż w dolegliwościach bólowych odcinka piersiowego kręgosłupa

Film stanowi instruktaż automasażu odcinka piersiowego kręgosłupa. Opisuje jakie mięśnie wpływają w sposób bezpośredni lub pośredni na dolegliwości bólowe w odcinku piersiowym a następnie pokazuje jak kolejno rozmasować poszczególne  mięśnie aby wykonać pełna sesję automasażu. Autorzy zwracają uwagę, że wzrost ryzyka dolegliwości bólowych ma miejsce u osób otyłych, prowadzących siedzący tryb życia i jest powiązany z innymi zaburzeniami mięśniowo-szkieletowymi, w tym wadami postawy.

00:00 – 02:48 Wiadomości wprowadzające

02:49 Część praktyczna:

02:49 Kolejność opracowania tkanek miękkich wpływających na funkcje piersiowego odcinka kręgosłupa

02:54 Automasaż normalizujący napięcie mięśnia najszerszego grzbietu

06:11 Automasaż mięśnia naramiennego w celu rozluźnienia mięśnia czworobocznego grzbietu

07:31 Automasaż powięzi piersiowo-lędźwiowej

08:32 Automasaż normalizujący napięcie mięśnia prostownika grzbietu w odcinku piersiowym kręgosłupa

Automasaż w dolegliwościach bólowych kręgosłupa odcinek szyjny

Film stanowi instruktaż automasażu odcinka szyjnego kręgosłupa. We wprowadzeniu opisuje jakie mięśnie wpływają w sposób bezpośredni lub pośredni na dolegliwości bólowe w odcinku szyjnym a następnie pokazuje jak kolejno rozmasować poszczególne  mięśnie aby wykonać pełna sesję automasażu.

00:00 – 04:33 Wiadomości wprowadzające

04:34 Część praktyczna:

04:34 Kolejność opracowania tkanek miękkich wpływających na funkcje odcinka szyjnego kręgosłupa

04:35 Automasaż w celu normalizacji mięśni dźwigacza łopatki

05:58 Automasaż w celu normalizacji żeber i mięśnia prostownika grzbietu w odcinku szyjnym kręgosłupa

7:14 automasaż w celu normalizacji mięśni pochyłych i przywrócenia prawidłowej funkcji splotu ramiennego