Podręcznik – Zrozumieć prawa pacjenta


Pobierz

Podręcznik „Zrozumieć prawa pacjenta” stanowi praktyczny przewodnik po systemie opieki zdrowotnej. Oprócz praw, obowiązków i zasad postępowania zawiera on również przypadki „z życia wzięte”, z którymi może spotkać się każdy pacjent. Czytelnicy znajdą w książce przydatne adresy i numery telefonów do instytucji zajmujących się tematyką ochrony praw pacjentów oraz rozwiązywaniem problemów dotyczących ochrony zdrowia.

Jednorodne Grupy Pacjentów. Podsumowanie projektu


Pobierz
Podsumowanie projektu „Szkolenia kadry zarządzającej szpitali, posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z OW NFZ albo udzielających świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów oraz dysponentów środków publicznych w sektorze ochrony zdrowia tj. kadry zarządzającej NFZ”. Głównym celem projektu było przygotowanie kadry stosującej system Jednorodnych Grup Pacjentów, w zakresie użytkowania i wykorzystania systemu do poprawy efektywności zarządzania w ochronie zdrowia. Projekt był realizowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie od 31.07.2008 r. do 31.12.2010 r.

Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych

5
Zapisz się

Zakres tematów poruszanych na szkoleniu

 • podstawowe zagadnienia gospodarki finansowej,
 • środki finansowe którymi zarządza NFZ,
 • podział środków finansowych pomiędzy oddziały NFZ,
 • plan finansowy NFZ,
 • proces kontraktowania,
 • postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
 • zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w wyniku przeprowadzonych postępowań.

Cel szkolenia

 • zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami gospodarki finansowej NFZ,
 • poznanie zasad kontraktowania świadczeń,
 • poznanie zasad planowania zakupu świadczeń,
 • zapoznanie się z procesem zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Grupa docelowa

 • Pracownicy świadczeniodawcy realizującego świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych.

Średni czas potrzebny do ukończenia szkolenia – 1h 45min

Przygotowanie ofert w konkursach na świadczenia zdrowotne

3
Zapisz się

Zakres tematów poruszanych na szkoleniu

 • jak poprawnie przygotować ofertę,
 • ocena oferty przez komisję konkursową,
 • proces odwoławczy.

Cel szkolenia

 • Zapoznanie uczestników z tajnikami procesu składania ofert w postępowaniach na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej.

Grupa docelowa

 • Pracownicy świadczeniodawcy realizującego świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych.

Średni czas potrzebny do ukończenia szkolenia – 2h 00min

Raportowanie i sprawozdawczość w ochronie zdrowia

4
Zapisz się

Zakres tematów poruszanych na szkoleniu

 • jaki jest cel i rola sprawozdawczości
 • świadczeniodawca i płatnik (NFZ) a sprawozdawczość dla Ministerstwa Zdrowia.

Cel szkolenia

 • poznanie procesu przygotowania sprawozdawczości
 • zapoznanie się z zasadami sprawozdawczości  dla Ministerstwa Zdrowia.

Grupa docelowa

 • Pracownicy świadczeniodawcy realizującego świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych.

Średni czas potrzebny do ukończenia szkolenia – 2h 15min

Podsumowanie projektu Akademia NFZ


Pobierz

Narodowy Fundusz Zdrowia był beneficjentem systemowym realizującym projekt „Akademia NFZ”, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministerstwem Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia w dniu 14 listopada 2011 roku. Projekt realizowany był do 15 listopada 2015 roku i objął swoim zasięgiem całą Polskę. Współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu była poprawa jakości zarządzania w systemie ochrony zdrowia poprzez poprawę polityki informacyjnej prowadzonej przez NFZ w stosunku  do świadczeniodawców (podmioty prowadzące działalność leczniczą w oparciu o kontrakt  z NFZ) oraz w stosunku do świadczeniobiorców (pacjentów) poprzez podjęcie działań edukacyjnych i informacyjnych.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją podsumowującą cztery lata działalności Akademii NFZ.

Komunikacja interpersonalna

9
Zapisz się
Szkolenie obejmuje informacje dotyczące komunikacji interpersonalnej, komunikacji werbalnej i niewerbalnej. W programie szkolenia znajdą się praktyczne techniki wpływania na innych oraz wypracowania postaw wzmacniających wizerunek.Średni czas potrzebny do ukończenia szkolenia – 2h 30min