Atlas ćwiczeń dla dzieci i młodzieży


Pobierz
Drukuj
Katalog powstał w ramach projektu AKADEMIA NFZ dla dzieci – opracowanie i wdrożenie programu edukacji profilaktycznej w szkołach (aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie). Celem projektu jest pogłębienie wiedzy na temat profilaktyki zdrowotnej i zachowań prozdrowotnych.

Atlas ćwiczeń dla dzieci i młodzieży zawiera zbiór 40 ćwiczeń, podzielonych na koterie. Materiał  zawiera również informacje jakie korzyści niesie ze sobą aktywność fizyczna, jak bezpiecznie wykonywać ćwiczenia, ale również jakie zagrożenia wiążą się z nadmierną aktywnością fizyczną.

Akcji przyświeca hasło: aktywność fizyczna kluczem do zdrowia.