Analiza finansowa – Model 3: Kompleksowa Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna (KAOZ) dla osób starszych po hospitalizacji

Pobierz

Tytuł: Analiza finansowa – Model 3

Streszczenie: Niniejszy dokument opisuje z punktu widzenia finansów, działanie modelu opieki koordynowanej pn. Kompleksowa Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna (KAOZ)

Celem opracowania modelu finansowego jest:

1. przedstawienie założeń finansowych w wartościach liczbowych,
2. umożliwienie dokonywania symulacji finansowych uwzględniających różne elementy założeń,
3. dokonanie wstępnego planowania finansowego dla projektu