Analiza finansowa – Model 1: Poszerzona podstawowa opieka zdrowotna (POZ+)

Pobierz

Tytuł: Analiza finansowa – Model 1

Streszczenie: Niniejszy dokument opisuje z punktu widzenia finansów, działanie modelu opieki koordynowanej pn. Poszerzona podstawowa opieka zdrowotna (POZ+).

Celem opracowania modelu finansowego jest:
1. przedstawienie założeń finansowych w wartościach liczbowych,
2. umożliwienie dokonywania symulacji finansowych uwzględniających różne elementy założeń,
3. dokonanie wstępnego planowania finansowego dla projektu