Algorytmy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego

W ramach realizacji projektu „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – Etap I Opracowanie modeli zintegrowanej/koordynowanej opieki zdrowotnej dla Polski” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego wiedza Edukacja Rozwój, Narodowy Fundusz Zdrowia poszukuje niezależnych ekspertów, którzy przeprowadzą analizę, konsultację oraz wydadzą opinię dotyczącą opracowywanych algorytmów postępowania diagnostyczno-terapeutycznego.

Szczegółowy zakres prac zawiera załącznik:

Ogłoszenie na ekspertów do grupy 4

Ogłoszenie

Pytania i odpowiedzi do treści ogłoszenia

CV wyłącznie do grupy 4 wraz z ofertą wynagrodzenia i proponowaną formą współpracy (umowa cywilno-prawna z osobą fizyczną / właściciel firmy) proszę przesyłać na adres: koordynowana@nfz.gov.pl w terminie do 8 maja 2017 r.