Metodyka modelowania i przygotowanie ścieżki klinicznej

W ramach realizacji projektu „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – Etap I Opracowanie modeli zintegrowanej/koordynowanej opieki zdrowotnej dla Polski” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego wiedza Edukacja Rozwój, Narodowy Fundusz Zdrowia zaprasza do złożenia ofert na usługę opracowania zasad i metodyki modelowania założeń i wzorców dla ścieżek klinicznych (tzw. algorytmów postępowania diagnostyczno-terapeutycznego) na rzecz przyszłego systemu opieki koordynowanej, wspierających lekarzy w udzielaniu świadczeń pacjentom, na przykładzie jednej jednostki chorobowej, wybranej przez Wykonawcę spośród wymienionych poniżej, planowanych do prowadzenia przez lekarza POZ m.in. w oparciu o diagnostykę, rehabilitację i konsultacje specjalistyczne rozliczane w ramach budżetu powierzonego:

Nadciśnienie tętnicze samoistne
Cukrzyca t. II
Przewlekła choroba wieńcowa
Przewlekłe migotanie przedsionków
Przewlekła niewydolność serca
Astma oskrzelowa
POCHP
Wole miąższowe i guzowate tarczycy
Niedoczynność tarczycy
Przerost prostaty
Kamica dróg moczowych
Zespoły bólowe kręgosłupa

Szczegółowy zakres zawiera załącznik:

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty