Film 5 Metody zapraszania pacjentów do udziału w programach medycznych.

Metody zapraszania pacjentów do udziału w programach medycznych, obejmujących profilaktyczne badania bilansowe, programy profilaktyczne i zarządzanie chorobą (DM). Aktywne podejście całego zespołu.