Film 4 Jak przygotować się do organizacji opieki koordynowanej w jednostce POZ.

Przygotowanie systemu IT w zakresie budowy formularzy wywiadu z pacjentem, indywidualnej karty opieki nad pacjentem oraz profilaktycznych badań bilansowych.