Film 2 Jak przygotować się do organizacji opieki koordynowanej w jednostce POZ.

Organizacja pracy w przychodni, wskazówki dotyczące budowy harmonogramu pracy lekarza, dostosowanego do danej populacji.