Film 10 Informator dla pacjenta z zakresu wybranych świadczeń medycznych. Katalog innych form pomocy pacjentowi.

Film porusza kwestie: w jakich przypadkach można zwrócić się do instytucji pomocy społecznej, jaka jest procedura postępowania w celu uzyskania uprawnień do świadczeń; zagadnienia dotyczące refundacji na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze NFZ; kwalifikacje do objęcia świadczeniem opieki długoterminowej i wsparcie fundacji.