Filmy edukacyjne dotyczące organizacji opieki koordynowanej

Jak przygotować się do organizacji opieki koordynowanej w jednostce POZ? Jak zaprojektować system identyfikacji pacjentów kwalifikujących się do programów profilaktycznych i badań bilansowych? Jak zbudować harmonogram pracy lekarza POZ dostosowany do danej populacji? Jak efektywnie zorganizować pracę przychodni? Jak zmodyfikować system IT, żeby stanowił wsparcie dla personelu i pacjentów? Jak komunikować się z pacjentami i efektywnie ich edukować? Pacjencie, czy wiesz jak postępować po hospitalizacji? Jakie są inne formy pomocy?
W związku z planowanymi zmianami w systemie ochrony zdrowia, polegającymi na wprowadzeniu opieki koordynowanej na poziomie POZ, Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował filmy edukacyjne dla pacjentów i świadczeniodawców . Seria składa się z 10 krótkich filmów obejmujących instruktaż wideo, przykłady praktycznych rozwiązań techniczno – organizacyjnych czy informatycznych oraz praktyczny informator dla pacjenta.

Poruszane tematy to m.in.:
• Metody zapraszania pacjentów do udziału w programach medycznych
• Aktywne podejście zespołu POZ
• Praca w gabinecie koordynatora z osobami przewlekle chorymi
• Wsparcie pacjenta w realizacji indywidualnego planu opieki medycznej (IPOM)
• Budowa modeli i organizacja edukacji dla pacjentów
• Postępowanie pacjenta po hospitalizacji
• Inne formy pomocy pacjentowi

Dzięki filmom kadra zarządzająca POZ, personel medyczny i niemedyczny będą mieli okazję zapoznać się z kierunkiem planowanych zmian w systemie ochrony zdrowia i obejrzeć sprawdzone rozwiązania organizacyjne. Pacjenci natomiast dowiedzą się, czego będą mogli się spodziewać ze strony personelu jednostki realizującej program POZ PLUS.

Aby obejrzeć materiały należy kliknąć link.

Koordynowana opieka zdrowotna w Polsce

ook pion

W oparciu o umowę zawartą pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a Narodowym Funduszem Zdrowia w dniu 28 listopada 2017 roku, NFZ realizuje projekt pt.: „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ PLUS”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt NFZ stanowi II etap wieloletniego procesu wdrażania w Polsce OOK. Następnym krokiem w implementacji zmian w systemie ochrony zdrowia będzie etap III – wdrożeniowy w całym kraju w perspektywie 2019–2023.

Wszystkie działania podejmowane w ramach projektu nr POWR.05.02.00-00-0039/17 są zgodne z zapisami dotyczącymi równości szans i dostępności projektu dla osób z niepełnosprawnościami określonymi we wniosku o dofinansowanie:
Strona internetowa Akademia NFZ, w tym zakładka poświęcona projektowi Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ PLUS, jest przystosowana do użytkowania dla osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych, niedowidzących i głuchych. Zastosowano wybór rozmiaru czcionki oraz wysokiego kontrastu. Stosowne zapisy znajdują się również każdorazowo w opisie przedmiotu zamówienia na usługi przygotowania Platformy i szkoleń e-learningowych.
Siedziba Centrali NFZ jest dostosowana do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich (podjazdy, windy i podnośnik).

Szkolenia e-learningowe „O karmieniu piersią”

Jak przygotować się do karmienia piersią? Jak prawidłowo karmić? Co czeka karmiącą mamę w pierwszych dniach po porodzie? Co zrobić w przypadku problemów z laktacją? – o tym wszystkim młode mamy mogą dowiedzieć się w trakcie szkolenia e-learningowego o karmieniu piersią, które Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił 6 grudnia 2016 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia we współpracy z Centrum Nauki o Laktacji przygotował dwa szkolenia e-learningowe: „O karmieniu piersią – dla mam” oraz „O karmieniu piersią – szkolenie dla personelu medycznego”.

Każde szkolenie składa się z 13 części, które będą publikowane cyklicznie w odstępach tygodniowych na platformie e-learningowej Akademia NFZ. Cykl rozpocznie część zatytułowana: „Decyzje dotyczące żywienia dziecka”. Tematy, które zostaną poruszone w kolejnych częściach to m.in.:

 • przygotowanie do karmienia piersią w czasie ciąży,
 • pierwszy kontakt matki z dzieckiem,
 • dziecko oddzielone od matki,
 • pierwsza doba po porodzie,
 • druga doba po porodzie,
 • trzecia i czwarta doba po porodzie,
 • okres stabilizacji laktacji (pierwszy miesiąc życia dziecka),
 • pierwsze półrocze życia dziecka,
 • drugie półrocze życia dziecka,
 • wprowadzanie żywności uzupełniającej (koniec pierwszego i drugie półrocze życia dziecka),
 • powrót do pracy i prawa matki karmiącej piersią,
 • co robić jeśli masz problemy laktacyjne?,
 • zakończenie karmienia piersią.

Dzięki szkoleniu kobiety w ciąży, młode mamy i ich rodziny będą miały okazję dowiedzieć się wielu ważnych rzeczy na temat karmienia piersią swojego dziecka, w tym jak się do niego właściwie przygotować, jak prawidłowo karmić oraz gdzie szukać pomocy w razie ewentualnych trudności.

Personel medyczny z kolei będzie miał okazję odświeżyć swoją wiedzę dotyczącą karmienia piersią. Otrzyma cenne wskazówki jak właściwie przygotować do niego przyszłe mamy, jak wspierać je w trakcie pierwszych dni karmienia oraz jak skutecznie im pomagać w przypadku jakichkolwiek problemów z laktacją.

Aby wziąć udział w szkoleniu, wystarczy kliknąć w poniższą nazwę i zarejestrować się:

„O karmieniu piersią – dla mam”

„O karmieniu piersią – szkolenie dla personelu medycznego”.