II edycja akcji “Prawa Pacjenta-dziecka w szkole”


Zarejestruj się

Zapraszamy do udziału, w przygotowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, II edycji akcji edukacyjnej „Prawa Pacjenta Dziecka w szkole”. I Edycja akcji  cieszyła się dużym zainteresowaniem. Uczestniczyło w niej 2467 uczniów z 419 szkół z całej Polski. Przygotowane scenariusze i cała akcja zbierała głównie pozytywne komentarze.

Celem projektu jest zapoznanie uczniów szkół podstawowych z prawami pacjenta oraz pogłębienie ich wiedzy w temacie profilaktyki zdrowotnej i zachowań prozdrowotnych. Głównym założeniem jest przeprowadzenie lekcji w oparciu o przygotowane scenariusze o tematyce zdrowotnej. Scenariusze lekcji powstały na kanwie dwóch publikacji: „Mały pacjent – poradnik dla rodziców i personelu medycznego”, oraz „Kolorowa Książeczka Zdrowia” wydanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach projektu „Akademia NFZ”. Projekt „Akademia NFZ„ współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Scenariusze lekcji do II edycji akcji zostały uaktualnione zgodnie z Podstawą Programową Kształcenia Ogólnego dla Szkół Podstawowych, ze szczególnym uwzględnieniem wymaganych umiejętności i treści wchodzących w skał Edukacji Zdrowotnej, Polonistycznej, Społecznej, Artystycznej i Wychowania Fizycznego oraz Podstawą Programową nauczania Etyki. Dzięki temu scenariusze mogą być wykorzystane nie tylko w kształceniu zintegrowanym, ale również w trakcie lekcji etyki. Autorkami scenariuszy są panie: mgr Anna Kołodziejczyk i mgr Miłosława Kowalczewska. Obie ekspertki mają ponad 20–letnie doświadczenie zawodowe zdobyte min. w Integracyjnej Szkole Podstawowej nr 339 im Raoula Wallenberga w Warszawie przy ul. Św. Bonifacego 10.

II edycja akcji edukacyjnej „Prawa Pacjenta Dziecka w szkole” została objęta Patronatem Honorowym Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej

Przed rozpoczęciem pracy prosimy zapoznać się z listem Prezesa NFZ do dyrektorów oraz listem autorek scenariuszy do Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej, oraz z informacją dla nauczycieli i wychowawców klas VII szkól podstawowych.

Plakat do pobrania.

Scenariusze szkoleń dostępne są po zarejestrowaniu się na platformie e-learningowej.

Patronat honorowy: 

logo+patronat

logo_minister

 

Poszukiwany konsultant diabetologiczny

Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 186, poszukuje konsultanta diabetologicznego, który uczestniczyć będzie w merytorycznym opracowaniu poszczególnych elementów i funkcji aplikacji mobilnej dla kobiet z cukrzycą ciążową w ramach projektu „Opracowanie mobilnej aplikacji na smartfony dla kobiet z cukrzycą ciążową „SweetPregna” współfinansowanego ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Oferty należy przesyłać w terminie do 9 marca 2017 r.

Opis przedmiotu zamówienia

Prevention of health inequalities as part of public health policy


Enter

Scope of the course:

  • notion of public health;
  • main functions of public health in different countries;
  • ten Essential Public Health Operations recommended by WHO for the European Region;
  • health inequalities and  their determinants;
  • public health and health promotion strategies and methods, including those aimed at reducing health inequalities, employed by a selection of countries experienced in the field;
  • major international and national publications on health inequalities;
  • intervention types;
  • health promotion viewed as public health operation;
  • public health intervention planning;
  • local partnership as an effective form of battling health inequalities.

Target groups:

  • health sector employees, including physicians, nurses, midwives, paramedics, physical therapists, analysts, dieticians;
  • students, PhD students and professors of public health and other medical and social faculties;
  • employees of health-related NGOs;
  • social care and public education employees;
  • State Sanitary Inspection employees;

Substantive consultation: Katarzyna Lewtak, Ewa Urban, Maria Piotrowicz (National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene).

Approximate duration: 2h 30 min

Opieka koordynowana na świecie. Przykłady mające pomóc usprawnić (podstawowa) opiekę zdrowotna w Polsce.


Pobierz

Publikacja dotycząca najlepszych rozwiązań międzynarodowych poświęconych opiece koordynowanej została zrealizowana w ramach projektu pt. „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – Etap I Opracowanie modeli zintegrowanej/koordynowanej opieki zdrowotnej dla Polski” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Integrated Care around the world. Examples to help improve [primary] health care in Poland.


Download

The publication of best international solutions in integrated care has been prepared in the framework of the project entitled ‘Preparing, testing and implementation of integrated care organisation (ICO) into health care system –Phase 1 Designing integrated/coordinared health care models for Poland’, co-financed by the European Union under the European Social Fund.