Promocja

Szkolenia e- learningowe dla personelu medycznego nt. Karmienia piersią

Zapraszamy do udziału w II edycji ogólnopolskiej promocji skierowanej
do personelu medycznego nt. karmienia piersią

Warunkiem udziału w promocji jest:

 1. zapisanie się na szkolenie e-learningowe, dostępne na stronie http://akademia.nfz.gov.pl/szkolenia-e-learningowe/, w terminie od 14 sierpnia 2017 do 18 września 2017 r.;
 2. odwiedzenie każdej z 12 części szkolenia „O karmieniu piersią – szkolenie dla personelu medycznego” oraz ukończeniu z wynikiem min. 70% testu w określonym przez Organizatora terminie;
 3. przesłanie, podpisanego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie:  na adres:

Biuro Projektu Centrala NFZ ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa z dopiskiem „do rąk własnych – Promocja”.

 1. O kolejności wpływu decyduje data stempla odbioru przez organizatora.
 2. Formularz zgłoszeniowy, wypełniony w całości i podpisany przez uczestnika, musi wpłynąć do Centrali NFZ najpóźniej do dnia 18 września 2017 r.

Więcej informacji na temat promocji można znaleźć w załączonym regulaminie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Tel: 22 572 64 62, e-mail: akademianfz@nfz.gov.pl

Czekamy na Państwa zgłoszenia,
Zespół Biura Projektu Akademia NFZ

załączniki:

Przygotowanie, nagranie oraz montaż filmików dla kobiet w ciąży z ćwiczeniami fizycznymi dla aplikacji mobilnej

Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 186, poszukuje firmy, która przygotuje, nagra oraz zmontuje filmiki dla kobiet w ciąży z ćwiczeniami fizycznymi dla aplikacji mobilnej dla kobiet z cukrzycą ciążową w ramach projektu „Opracowanie mobilnej aplikacji na smartfony dla kobiet z cukrzycą ciążową SweetPregna” współfinansowanego ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Oferty należy przesyłać w terminie do 30 czerwca 2017 r.

Szczegóły: Ogłoszenie eksperci SweetPregna ćwiczenia

Badanie opinii pacjentów na temat organizacji Opieki Koordynowanej (OOK) – Raport końcowy

 

BADANIE OPINII PACJENTÓW NA TEMAT ORGANIZACJI OPIEKI KOORDYNOWANEJ (OOK)
W związku z planowanym wprowadzeniem programu pilotażowego POZ+, w ramach projektu „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – Etap I Opracowanie modeli zintegrowa-nej/koordynowanej opieki zdrowotnej dla Polski”

Badanie zrealizowano w kwietniu i maju 2017 r. Nad prawidłowością wykonania projektu czuwał jego Zleceniodawca – Narodowy Fundusz Zdrowia. Badanie wykonane zostało przez firmę BIOSTAT.
Niniejsze opracowanie stanowi podsumowanie i zestawienie najważniejszych wyników uzyskanych w toku badania i dokonanych analiz.
RAPORT_KOŃCOWY

Potrzeby zdrowotne. Podstawowe pojęcia oraz polskie i zagraniczne doświadczenia oceny potrzeb zdrowotnych populacji

potrzeby-zdrowotne_v2
Zapisz się

Narodowy Fundusz Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Zdrowia zaprasza na bezpłatne szkolenia e-learningowe, współfinansowane z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009 – 2014, na temat oceny potrzeb zdrowotnych populacji.

Kursy przeznaczone są dla pracowników służby zdrowia oraz przedstawicieli samorządów i administracji, w szczególności zajmujących się tą tematyką, ale także dla wszystkich osób zainteresowanych kwestią potrzeb zdrowotnych społeczeństwa.

Szkolenia poruszają tematy takie jak:

 • podstawowe pojęcia dotyczące analizy potrzeb zdrowotnych,
 • przykłady oceny zdrowia populacji i potrzeb zdrowotnych przeprowadzanych w Polsce,
 • doświadczenia międzynarodowe w zakresie oceny potrzeb zdrowotnych,
 • oraz zasady prawidłowej realizacji badań ankietowych, wraz z omówieniem przykładowych pytań ankietowych.

Badania ankietowe. Ocena potrzeb zdrowotnych w społeczeństwach lokalnych.

badania-ankietowe
Zapisz się

Narodowy Fundusz Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Zdrowia zaprasza na bezpłatne szkolenia e-learningowe, współfinansowane z  Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009 – 2014, na temat oceny potrzeb zdrowotnych populacji.

Kursy przeznaczone są dla pracowników służby zdrowia oraz przedstawicieli samorządów i administracji, w szczególności zajmujących się tą tematyką, ale także dla wszystkich osób zainteresowanych kwestią potrzeb zdrowotnych społeczeństwa.

Szkolenia poruszają tematy takie jak:

 • podstawowe pojęcia dotyczące analizy potrzeb zdrowotnych,
 • przykłady oceny zdrowia populacji i potrzeb zdrowotnych przeprowadzanych w Polsce,
 • doświadczenia międzynarodowe w zakresie oceny potrzeb zdrowotnych,
 • oraz zasady prawidłowej realizacji badań ankietowych, wraz z omówieniem przykładowych pytań ankietowych.